Skip navigation

Toiminta- ja vuosikertomukset

Toiminta- ja vuosikertomukset
Bac

SanomaWSOY Oyj:n (1999-2007) ja Sanoma Oyj:n (2008-) toimintakertomus, ja tilinpäätösjulkaisuja, sekä painetut että suorasähköiset versiot. Suorasähköinen aineisto on sijoitettu omiin arkistoyksiköihinsä vuosittain (S-alkuinen tunnus).