Skip navigation

Helsingin yliopiston sankarivainajamatrikkeli

Helsingin yliopiston sankarivainajamatrikkeli
278

Helsingin yliopiston sankarivainajamatrikkelin, vuonna 1993 julkaistun kirjana alkuperäisversion, kokosi maisteri Ilmi Havu. Vuonna 2004 kyseisen kirja-aineiston muokkasi verkkojulkaisuksi arkistonhoitaja Veli-Matti Autio. Matrikkeli sisältää henkilötietoja 1435:stä sodissa 1939-1945 kuolleesta, elämänsä jossakin vaiheessa Helsingin yliopiston kirjoissa (päämatrikkelissa) olleesta opiskelijasta ja opettajasta sekä yliopiston farmaseuttisessa laitoksessa opiskelleesta. Talvisodan uhreja on matrikkelissa noin 520 ja jatkosodassa kuolleita runsaat 900. Saksalaisia vastaan käydyssä sodassa kaatui kymmenen, heistä yksi Suursaaren valtauksessa syyskuussa 1944, muut Lapin rintamalla. Saksan itärintamalla taistelleeseen SS-pataljoonaan kuuluneista neljä kaatui Kaukasuksella, pari myöhemmin omalla itärintamalla. Kaatuneita naisia, pääasiassa lottia on matrikkelissa kymmenen. Useiden kaatuneiden kohdalla on myös mainintoja sodissa menehtyneistä lähisukulaisista. Tämän matrikkelin henkilöistä noin 1250 on sellaisia, jotka ovat kaatuneet tai kadonneet taistelutilanteessa tai viimeistään menehtyneet muutaman tunnin kuluttua sidontapaikalla tai kenttäsairaalassa. Lähes parisataa on niitä, jotka ovat haavoittuneina tai sairastuneina eläneet pidempään muutamista päivistä kuukausiin, ehkäpä vuosiakin, kuolleet erilaisten tapaturmien seurauksena tai siviiliuhreina pommituksissa. Joukossa on myös sotilaslääkäreitä, joille sodasta aiheutunut ylirasitus on luodin tai sirpaleen sijasta käynyt kohtalokkaaksi ja joita hyvin perustein voi pitää kaatuneina.

1939-1945
Muu
Julkinen
Järjestetty
Arkiston sisältö