Karta Öfver Staden Helsingfors Underlydande Villorne Kammio, Edet, Ekonomiska Villan No 56 Rosavilla, Bostads Villorna 56 A, 56 B, Samt Villan No 1 Å Staden Helsingfors Tillhörande Mejlans Hemman Och Dertill Ledande Föreslagne Körväg

LataaLisää koriin
Karta Öfver Staden Helsingfors Underlydande Villorne Kammio, Edet, Ekonomiska Villan No 56 Rosavilla, Bostads Villorna 56 A, 56 B, Samt Villan No 1 Å Staden Helsingfors Tillhörande Mejlans Hemman Och Dertill Ledande Föreslagne Körväg
270/28
HELKA  
Historialliset osittaiskartat
G.reuter
1872
Kartta
14. Taka-Töölö
 
 
Väritetty
Paperi

Alkuperäinen tiedoston nimi: 28.tif

Mikrofilmi
Työkalut