Skip navigation
Suomi Svenska English
Helsingin kaupunki / tietokeskus

Helsingin kaupunki, Kaupunkisuunnitteluvirasto

Helsingin kaupunki, Kaupunkisuunnitteluvirasto
Ksv

Kaupunginvaltuuston 19.2.1964 tekemällä päätöksellä kaupunkisuunnittelulautakunta ja sen alainen kaupunkisuunnitteluvirasto aloittivat toimintansa huhtikuun alussa 1964. Lautakunnan tuli ohjata ja valvoa kaupungin yleiskaavan ja asemakaavan laatimista sekä kehittää kaupungin liikennesuunnittelua ja järjestelyä. Kaupunkisuunnitteluvirastoon siirrettiin aikaisemmin kiinteistövirastoon kuulunut asemakaavaosasto, joka samalla jaettiin asemakaava-, yleiskaavaja liikennesuunnitteluosastoihin. Johtosääntö vahvistettiin 19.2.1964. Hallinnollisten tehtävien hoitoa varten perustettiin kansliaosasto, joka vuonna 1979 sai nimekseen hallinto-osasto.

YSO Kaupunkisuunnittelu
YSO liikennesuunnittelu
YSO asemakaavoitus
YSO kaavoitus
1912 - 2011
suomi
Julkinen
Arkiston sisältö