Skip navigation
Suomi Svenska English
Helsingin kaupunki / tietokeskus

Tonttikortisto omistajia koskevine tietoineen

Lisää koriin
Tonttikortisto omistajia koskevine tietoineen
Ba:1
Laatikko

Tonttikortisto noudattaa Helsingin vanhaa korttelijakoa. Helsinki jaettiin 1700-luvun lopulla neljään kortteliin eli kaupunginosaan (pohjoinen, itäinen, eteläinen ja läntinen). Jako oli voimassa, kunnes Helsingin uusi asemakaava vahvistettiin Johan Albrecht Ehrenströmin suunnitelman mukaan 1812, uusien korttelien numerot ja nimet vahvistettiin 1820 ja uudelleenrakentamiskomitean toiminnan loppuaikana 1820-luvulla Helsinki jaettiin kuuteen kaupunginosaan, mikä jako vahvistettiin vasta 1836.

1696 - 1855
Julkinen