Skip navigation
Suomi Svenska English
Helsingin kaupunki / tietokeskus

Perukirjat 5447 - 5801

Lisää koriin
Perukirjat 5447 - 5801
Ec:32
Sidos

Seuraavien henkilöiden perukirjat löytyvät digitoituna Asiakirjat -välilehdeltä: 5447 Rehnberg Gustava Carolina underofficersenka 5448 Wetroff Uliana handlandeenka 5449 Meurman Christina språklärareenka 5450 Malmgren Lovisa Katharina 5450 Palmgren Lovisa Catharina postiljonsenka 5451 Wickström Gustaf instrumentmalare 5452 Kuhlström Sofia mamsell 5453 Stenman Maria sjöformansenka 5454 Bergroth Carl August smedgesäll 5455 Scharin Andrej Ivanoff handelsbokhållare 5456 Ahlbom Carl Henrik studerande 5457 Bloum Fredrika enkeassessorska 5458 Johansson Maria Ulrika muraregesällshustru 5459 Lönnfors Christina arbetskarlshustru 5460 Nyberg Adolf Fredrik borgare 5461 Aminoff Ulrika Margaretha öfverstelöjtnantsenka 5462 Sundqvist Lovisa gesällshustru 5463 Andstén Edvard Ferdinand apotekare 5464 Rosenkampff, von Augusta enkefriherrinna 5465 Andersén Andreas Wilhelm skorstensfejaremästare 5466 Scheele Anton Fredrik Johan bokhållare 5467 Sundholm Henrik August gårdsegare 5468 Bergman Adolf Fredrik bleckslagaremästare 5469 Bergh Ernst Henrik kontorist 5470 Brenner Alexander Frans Julius kofferdikapten 5471 Ekholm Anna Catharina vaktmästareenka 5472 Törnroth Agatha generaldirektörsenka 5473 Raddatz August Ferdinand skräddaremästare 5474 Tengström Fredrik bergmästare 5475 Stenman Fredrika smedgesällshustru 5476 Grönlund Erik Benjamin timmerman 5477 Nordberg Maria Ulrika sjökaptensenka 5478 Dahlberg Otto Wilhelm gatläggare 5479 Olin Gustaf Adolf kofferdikapten 5480 Åström Alma Johanna kofferdikaptenshustru 5481 Bertin Gustaf Adolf arbetare 5482 Hanberg Baptist mekaniker 5483 Ekström Bertha Sofia sömmerska 5484 Engroos Maria Sofia snickaregesällshustru 5485 Sandell Axel skräddaregesäll 5486 Gadd Nikolaj Fabian handlande 5487 Holmberg Mathilda Gustava hyrkuskhustru 5488 Ruotsalainen Henrik timmerman 5489 Wallén Lars Erik vicekonsul 5490 Randell Gustava Margaretha konditorshustru 5491 Skogberg Helena Gustava gasarbetarehustru 5492 Malmstén Carolina gårdsegarehustru 5493 Öhrn Carl Ferdinand öfverste 5494 Ingelin Eva Gustava arbetarehustru 5495 Savén Gustaf Robert styrman 5496 Enning Eva Christina fyrmästareenka 5497 Söderman Sofia piga 5498 Åkerlund Johan Fredrik bruksarbetare 5499 Lindén Carl Felix Wilhelm landskanslist 5500 Mononen Anders studerande 5501 Uschanoff Timofej handelsbokhållare 5502 Engberg Adolf Fredrik landsgevaldiger 5503 Starck Emilia Sofia stiftsfröken 5504 Sirén Waldemar studerande 5505 Ljungman Gustaf Fridolf slaktaremästare 5506 Forsman Maria Christina skarpskyttshustru 5507 De la Chapelle Frans Richard friherre o. prokurator 5508 Lindell Lovisa Josefina guldsmedsgesällshustru 5509 Sievers August Conrad bagaremästare 5510 Blomstedt Georg August Frithiof doktor 5511 Jansson Adolf Erhard possessionat 5512 Ahlfors Hedvig Gustava handlandehustru 5513 Törnroth Agatha generaldirektörsenka 5514 Halén Hedvig Charlotta kvartermästarehustru 5515 Nyberg Adolf Fredrik borgare 5516 Sahlstedt Maria mamsell 5517 Sonntag Gustaf Magnus smedfabrikant 5518 Eklund Sofia sadelmakareenka 5519 Weckman Sofia Elisabeth kronofogdehustru 5520 Weckman Mathilda Fredrika häradsskrifvaredotter 5521 Nord Maria tvätterska 5522 Backman Anna skräddaregesällshustru 5523 Grönholm Hedvig Lovisa formanshustru 5524 Blanksvärd Viktor Gotthard kollegiregistrator 5525 Harff Carl Julius kommerseråd 5526 Trapp, von Carl Mortimer Napoleon studerande 5527 Ekman Maria Lovisa murareutlärlingshustru 5528 Hollstenius Carl Herman postiljon 5529 Helenius Carl Fredrik stenhuggare 5530 Sundgren Emilia Gustava handlandehustru 5531 Nygren Johan Theodor postbokhållare 5532 Eriksson Fredrik slaktaremästare 5533 Thurvigg Gustaf Reinhold arbetskarl 5534 Friberg Daniel och hustru Helena Margaretha timmerman 5535 Mannström Abraham timmerman 5537 Holmström Carolina sjöformanshustru 5538 Olin Emanuel borgare 5539 Gräntz Gustava skådespelerska 5540 Ehnberg Gustava Fredrika pannmakarehustru 5541 Stålhandske Elisabeth handlandeenka 5542 Lukander Clara Wilhelmina fabrikanthustru 5543 Mellin Roland fabrikör 5544 Granberg Johan Fredrik handlande 5545 Sanden Johan Efraim repslagaregesäll 5546 Björk Georg Konstantin järnvägskonduktör 5547 Stjernvall Fridolin ingeniör 5548 Waselius Alexandra v.häradshofdingshustru 5549 Bäckman Gustaf Edvard förgyllaregesäll 5550 Leisten Sofia handlandedotter 5551 Nilsson Erik Gustaf bryggmästare 5552 Procopé Agatha Lovisa löjtnantska 5553 Pavén Johan Universitetskursor 5554 Sacklen Anna Amanda Amalia länsmansenka 5555 Wicklund Aron Wilhelm arbetare 5556 Faleken Oscar kontorit 5557 Tavastberg Samuel Magnus murarelärling 5558 Randelin Henrik Johan gårdsegare 5559 Lindström Amalia Maria handlandeenka 5560 Gulin Johan poliskonstapel 5561 Ravander Jakob handlande 5562 Sellgren Erik och hustru Helena Catharina dräng 5563 Bergström Carl Gustaf poliskonstapel 5564 Gylling Henriette landskamreraredotter 5565 Thor Adam bokhållare 5566 Akiander Mathias professor 5567 Rosenborg Johan Wilhelm professor 5568 Lindberg Bengt Robert handlande 5569 Nordling Viktor xylograf 5570 Bruner, af Edvad Jonas Wilhelm 5571 Bertin Ananias hyrkusk 5572 Saloff Andrej handlande 5573 Schmidt Johan Wilhelm restauratör 5574 Dahlström Carl Johan murarelärling 5575 Svartström Serafia Catharina sjömanshustru 5577 Sandberg Maria Christina landsfiskalenka 5578 Hobin Gustaf hamnmästare 5579 Kropp Mathilda Amanda garfvaredotter 5580 Carlström Petter snickaremästare 5581 Wahlberg Anna Gustava murarelärlingshustru 5582 Holmelin Emil järnsvarfvare 5583 Nyman Carl Erik handlande 5584 Lind Christina arbetareenka 5585 Kadenius Fredrika Sofia timmermanshustru 5586 Ilmoni Hugo Emanuel professorsson 5587 Jansson Elisa Sofia murarelärlingshustru 5588 Edlund Erik Oscar fil. magister 5589 Kempe Johan Magnus arrendator 5590 Dellman Carl Magnus poliskommissarie 5591 Elg Erik Gustaf gardist 5592 Catani Florio Thomas konditor 5593 Tschetschulin Feodor kommerseråd 5594 Eklund Adolf handlande 5595 Aspnäs Helena Sofia banvakthustru 5596 Friman Anna sjömanshustru 5597 Rosberg Carl Fredrik klockringare 5598 Kotila Johan timmerman 5599 Radlund Maria muraregesällsenka 5600 Henriksson Gustava Carolina instrumentsmakarehustru 5601 Brenner Maria Charlotta landtmätareenka 5602 Lindqvist Maria Helena borgareenka 5603 Holmberg Augusta Maria målaremästareenka 5604 Ahlrot Filip Alexander kofferdikapten 5605 Långberg Berndt forman 5606 Ståhlberg Olga Alexandra Wilhelmina smedhustru 5607 Nyholm Henrik August slaktare 5608 Maximoff Andrej Petroff öfverste 5609 Nordström Adolfina Lovisa formanshustru 5610 Sommar Helena sjötullvaktmästareenka 5611 Cajander Carolina Adolfina murarelärlingshustru 5612 Hast Gustaf bromsare 5613 Waronen Aurora Wilhelmina snickaregesällshustru 5614 Diktonius Helena Sofia timmermansenka 5615 Bergström Maria Lovisa hattmakareenka 5616 Bäckström Axel Wilhelm murareutlärling 5617 Strömbäck Gustaf Adolf guldsmedmästare 5618 Nybergh Emil bankkassör 5619 Westerlund Sofia målaremästareenka 5620 Fogelström Hedvig Sofia underofficersenka 5621 Snellman Edla Wilhelmina dykeriarbetarehustru 5622 Kniper Henrik Gabriel assessor 5623 Stadius Carl August Ferdinand jernvägsbokhållare 5624 Fagerholm Maria Sofia gårdsegarehustru 5625 Gadd Fredrik Adrian kommerseråd 5626 Salin Erik Johan sockerbruksarbetare 5627 Finer Gustaf timmerman 5628 Eriksson Carl Anders snickaregesäll 5629 Helander Edla Maria tjenstejungfru 5630 Sergejeff Maria Larionnowa underofficersenka 5631 Gladh Johan arbetare 5632 Holmström Klara Sofia ? 5633 Grönholm Margaretha Charlotta lockfabrikantshustru 5634 Westerdahl Karl Wilhelm sockerbruksarbetare 5635 Palin Gustaf målaremästare 5636 Forström Maria gårdsegarehustu 5637 Jakobsson Hiskias brandkonstapel 5638 Ålström Anders smedmästare 5639 Sahlberg Erika Johansdotter timmermanshustru 5640 Hasselblatt Johanna Amanda lotsdotter 5641 Rautell Wendla Lovisa underofficershustru 5642 Cajander Mathilda Fredrika Amanda enkedoktorinna 5643 Ekman Robertina Sofia demoiselle 5644 Fogel Berndt Walfrid fabriksarbetare 5645 Höberg Maria Gustava arbetarehustru 5646 Furuhjelm Harald Viktor Wilhelm senator 5647 Sarell Wilhelm skarpskytt 5648 Lindberg Evald Wilhelm murarelärling 5649 Eichinger Johannes repslagaremästare 5650 Ranius Alexander Wilhelm sadelmakaremästare 5651 Semenoff Petter Jewlampieff handelsbokhållare 5652 Semenoff Ostina Semenowna handlandeenka 5653 Kumenius Gustaf Robert stadsmätare 5654 Kuhlberg Katharina tjenstejungfru 5655 Strömbäck Gustaf Adolf guldsmedmästare 5656 Altenstedt Carl David snickaremästare 5657 Hageman Maria Lovisa handlandeenka 5658 Chrogelius Ulrika Magdalena handlandeenka 5659 Strandström Alexander Magnus kofferdikapten 5660 Starck Maria Lovisa arbetarehustru 5661 Patron David soldat 5662 Hageman Maria Lovisa handlandeenka 5663 Lundenius Axel Robert läkareson 5664 Tuisku Gustava skomakarehustru 5665 Gripenberg Ackates Ferdinand postdirektör 5666 Nikkanen Cecilia öfverstelöjtnant 5667 Janhonen Gustaf arbetskarl 5668 Bohm Helena Margaretha borgareenka 5669 Österlind Axel mekaniker 5670 Högert Adolf Fredrik bryggeriarbetare 5671 Alfthan Otto trafikdirektör 5672 Tamelander Bror Adam lagman 5673 Wickstrand Sofia timmermansenka 5674 Rautiain Serafina lärarinna 5675 Reuter Helena Sofia enkefältkamrerska 5676 Bogdanoff Ida Mathilda provisorsenka 5677 Sandholm Gustaf Gabriel skomakare 5678 Johansson Gustaf Ferdinand konstförvandt 5679 Brunou Anna Paulina senatorska 5680 Wahlström Gustava Lovisa enkekaptenska 5681 Ståhlberg Jenny Maria polismästarehustru 5682 Nyström Sofia Wilhelmina förgyllarehustru 5683 Sohlberg Johanna formanshustru 5684 Laurent Anna Sofia bokbindaremästarehustru 5685 Wetzell Maria Charlotta musikershustru 5686 Strandström Alexander Magnus kofferdikapten 5687 Ekman Carl Fredrik arbetskarl 5688 Bergman Emelie Sofie bleckslagarhustru 5689 Krook Gustaf Johan referendariesekreterare 5690 Wickstedt Carl Reinhold postiljon 5691 Wallenius Fredrika Lovisa kapellansdotter 5692 Linsén Johanna Mathilda blindskoleföreståndarinna 5693 Lindroos Emilia Sofia sjömanshustru 5694 Westerberg Fredrika Lovisa tullvaktmästarehustru 5695 Gyldén Clas Wilhelm öfverdirektör 5696 Gröndahl Gustaf skarpskytt 5697 Nyman Gabriel Emanuel vaktmästare 5698 Grönqvist Gustaf Fredrik skrifvare 5699 Svanström Erik smedgesäll 5700 Kandelin Alexander gårdsegare 5701 Johansson Nimrod murarelärling 5702 Selenius Gustaf Adolf postiljon 5703 Wathén Eva Christina Wilhelmina stenhuggarehustru 5704 Palm Maria Lovisa timmermansdotter 5705 Salingre Viktor landtbrukselev 5706 Nyman Anders muraregesäll 5707 Österberg Erik Johan och hustru Eva Helena muraregesäll 5708 Markanen Gustaf Wilhelm murarelärling 5709 Sturén Carl Magnus kofferdikapten 5710 Björkman Gustaf Henrik dräng 5711 Raa Frithiof skådespelare 5712 Sahlberg Elisabeth hofrådinna 5713 Uhlenius Otto Zacharias kollega 5714 Einighorst Bernhard handlande 5715 Österman Hedvig sjömansenka 5716 Ollonqvist Johan Edvard handlande 5717 Törnqvist Pehr August bankdirektör 5718 Blomqvist Gustaf skärslipare 5719 Henriksson Gustaf Fredrik skomakarelärling 5720 Nordenheim Mauritz Wilhelm värkl.statsråd 5721 Nyfors Gustaf Ferdinand bruksarbetare 5722 Procopé Agatha Lovisa löjtnantska 5723 Allwardt Ernst konsul 5724 Löfman August forman 5725 Bjugg Amanda Rosalie kvartermästarhustru 5726 Carberg Andreas Samuel målaremästare 5727 Träskman Anders bromsare 5728 Hagert Hedvig Sofia piga 5729 Strömbäck Gustaf Wilhelm murareutlärling 5730 Åkesson Charlotta enkekamrerska 5731 Meijer Emilia Albertina Ignes traktörsenka 5732 Strömbäck Maria Sofia guldsmedsenka 5733 Tschetschulin Feodor kommerseråd 5734 Ingberg Johan fiskare 5735 Cederqvist Ludvig Leonard bokhållare 5736 Weckström Henrik Johan postiljon 5737 Wahlström Carl Wilhelm arbetare 5738 Engman Adolf Fredrik fabriksarbetare 5739 Gleboff Anna Charlotta enkegeneralska 5740 Amberg Ulrika Mathilda järnsvarfvarhustru 5741 Carlsson Carl Mauritz arbetare 5742 Sundström Johan Alexander kofferdikapten 5743 Avellan Gustaf Adolf skomakaregesäll 5744 Westerholm Isak sjöforman 5745 Malin Anna Margaretha fiskareenka 5746 Österlund Daniel August skomakaremästare 5747 Holmberg Arvid Fredrik målaregesäll 5748 Johnsson Anna Charlotta vaktmäst.dotter 5749 Sundström Otto Wilhelm kofferdistyrman 5750 Lindholm Emanuel gördelmakaregesäll 5751 Ehnberg Gustaf Adolf smedgesäll 5752 Wahlberg Sofia Fredrika snörmakarehustru 5753 Hornborg Agnes Mathilda lärarekandidathustru 5754 Liljeroth Margaretha Christina sjömansenka 5755 Lindholm Adolf Fredrik tapetserare 5756 Meijer Amalia Leontina lektorsdotter 5757 Jansson Gustava vaktmästarehustru 5758 Westerlund Anders Johan forman 5759 Stenberg Ernst Johan vaktmästare 5760 Wächter Erika Fredrika arbetarehustru 5761 Forsman Frans Oskar körsnärsgesäll 5762 Rönnberg Gustaf August arbetare 5763 Gustavson Christina Wilhelmina kofferdikapten 5764 Ingvall Johan och hustru Eva Gustava fiskare 5765 Falek Amalia Sofia underofficershustru 5766 Grönfors August Wilhelm urmakaremästare 5767 Paicheff Gregori handelsbokhållare 5768 Heikkinen Carl stockmakare 5769 Talén Carl Viktor Tertullian guldsmedsmästare 5770 Löfgren Charlotta murarelärlingshustru 5771 Andstén Edvard Ferdinand apotekare 5772 Carlstedt Ferdinand Eugène öfverste 5773 Nygren Gustaf sjötullvaktmästare 5774 Grönroos Abraham matros 5775 Ståhlfors Johan Fredrik gatläggare 5776 Johansson Wilhelmina arbetarehustru 5777 Lindholm Hedvig postiljonshustru 5778 Fult Herman soldat 5779 Maukkanen Gustaf Adolf stationsvakt 5780 Åberg Carl Anders kurir 5781 Wigg Fredrik kronomätare 5782 Sundqvist Eva Maria piga 5783 Holmberg Mathilda länsmanshustru 5784 Johansdotter Eva hushållerska 5785 Nyström Carl Gustaf murarelärling 5786 Johansdotter Eva hushållerska 5787 Lundell Anders Johan sadelmakaregesäll 5788 Polviander Johan Mauritz revisionsrättskommissarie 5789 Åberg Anna Sofia kurirdotter 5790 Fogelström Johan Wilhelm underofficer 5791 Mieritz Olivia Wilhelmina Ingeborg arkitekthustru 5792 Nyström Fredrika poliskonstapelhustru 5793 Möller Carl Gustaf postsekreterare 5794 Lindelöf Anders Gabriel vaktmästare 5795 Nyfors Gustaf Ferdinand bruksarbetare 5796 Björk Clara Magdalena arbetareenka 5797 Klang Gustaf arbetskarl 5798 Carlsson Ulrika fångknekthustru 5799 Wickström Helena Margaretha vaktmästarehustru 5800 Fedosejeff Ivan handlande 5801 Kandelin Christina arbetskarlshustru

1871 - 1872
Julkinen