Skip navigation
Image

Tervetuloa tutkimaan Jyväskylän kaupunginarkiston kokoelmia

Arkistotietojärjestelmä sisältää kaupunginarkistossa säilytettävien aineistojen arkistoluettelotiedot. Tiedot täydentyvät koko ajan myös sähköiseen muotoon skannattujen asiakirjojen osalta. Osa sähköisistä asiakirjoista on luettavissa vain kaupunginarkiston päätteeltä.

Digitoituja aineistoja voi käyttää tieteelliseen tutkimukseen tai ei-kaupallisiin tarkoituksiin. Piirustusten mahdolliseen jatkokäyttöön saattaa liittyä tekijän- tai omistusoikeudellisia kysymyksiä, jotka tulee selvittää tarvittaessa ao. osapuolten kanssa. Lähteenä tulee mainita Jyväskylän kaupunginarkisto.

Tutkittavia aineistoja voi siirtää koriin muistiin ja varsinaisen pyynnön tutkittaville asiakirjoille voi tehdä osoitteella kaupunginarkisto@jyvaskyla.fi tai soittamalla kaupunginarkistoon.

Käyttöohje