Skip navigation

SLSA 909 Jarl Galléns arkiv

Sammanfattning
Basuppgifter
SLSA 909
Jarl Galléns arkiv

I arkivet ingår korrespondens, personliga handlingar, fotografier, manuskript rörande medeltids-, kyrko- och militärhistoria, genealogi, heraldik m.m. Bland forskningsmaterialet finns även ett kartotek (5 lådor) rörande projektet Det medeltida Finland. I arkivet ingår även handlingar rörande Finska Färg samt korrespondens och handlingar rörande Jarl Galléns familjemedlemmar och släktingar. Handlingar med anknytning till Galléns bibliotek och dess avyttrande. 14 mappar innehåller brev, handlingar och fotografier som tillhört konstnären Arthur Harald Gallén.

  Jarl Wilhelm Erik Gallén arkivbildare
person
Gallén
Jarl Wilhelm Erik

Jarl Gallèns (f. 23. 5. 1908) fil.dr., liv delades av flera centrala intressen och verksamhetsområden. Han var bl. a. konverterad katolik, aktiv högerpolitiker, major, företagare och forskare. Gallén fungerade som docent i historia vid Helsingfors universitet 1950-1964 och som professor 1964-1975. Av Jarl Galléns många förtroendeuppdrag kan redaktörsskapet för Historisk tidskrift för Finland 1970-1981 nämnas.

  Ottilie Gallén förekommer
person
Gallén
Ottilie
  Harald Gallén förekommer
person
Gallén
Harald
  Thure Gallén förekommer
person
Gallén
Thure
  Hildur Gallén förekommer
person
Gallén
Hildur
20.3
208
 
1580
 
3
 
 
svenska franska
Helsingfors, Nationalbiblioteket

Fotografierna är tillgängliga i SLS arkiv på Riddaregatan 5.

Fri
Basuppgifter
SLSA 909

Jarl Galléns arkiv

I arkivet ingår korrespondens, personliga handlingar, fotografier, manuskript rörande medeltids-, kyrko- och militärhistoria, genealogi, heraldik m.m. Bland forskningsmaterialet finns även ett kartotek (5 lådor) rörande projektet Det medeltida Finland. I arkivet ingår även handlingar rörande Finska Färg samt korrespondens och handlingar rörande Jarl Galléns familjemedlemmar och släktingar. Handlingar med anknytning till Galléns bibliotek och dess avyttrande. 14 mappar innehåller brev, handlingar och fotografier som tillhört konstnären Arthur Harald Gallén.

  Jarl Wilhelm Erik Gallén arkivbildare
person
Gallén
Jarl Wilhelm Erik

Jarl Gallèns (f. 23. 5. 1908) fil.dr., liv delades av flera centrala intressen och verksamhetsområden. Han var bl. a. konverterad katolik, aktiv högerpolitiker, major, företagare och forskare. Gallén fungerade som docent i historia vid Helsingfors universitet 1950-1964 och som professor 1964-1975. Av Jarl Galléns många förtroendeuppdrag kan redaktörsskapet för Historisk tidskrift för Finland 1970-1981 nämnas.

  Ottilie Gallén förekommer
person
Gallén
Ottilie
  Harald Gallén förekommer
person
Gallén
Harald
  Thure Gallén förekommer
person
Gallén
Thure
  Hildur Gallén förekommer
person
Gallén
Hildur
20.3
208
 
1580
 
3
 
 
svenska franska
Helsingfors, Nationalbiblioteket

Fotografierna är tillgängliga i SLS arkiv på Riddaregatan 5.


Fri

Innehåll