Skip navigation

SLSA 892 Svenska teaterföreningens i Finland arkiv

Yhteenveto
Perustiedot
SLSA 892
Svenska teaterföreningens i Finland arkiv

I arkivet ingår bl. a. föreningens protokoll, korrespondens, medlemsförteckningar, ekonomiska handlingar samt material som anknyter till föreningens verksamhet. Handlingar angående utdelningen av Marianne Lüchous pris 1999. Fotografier.

  Svenska teaterföreningen i Finland r. f. arkivbildare
ryhmä tai yhteisö
Svenska teaterföreningen i Finland r. f.

Svenska teaterföreningen i Finland grundades 1913. Föreningen har bl. a. som uppgift att främja den svenska teaterverksamheten i Finland.

3
0.18
45
 
3
 
 
Helsingfors, Magasin R
Julkinen

2 tiedosto(a)

Kyllä
Perustiedot
SLSA 892

Svenska teaterföreningens i Finland arkiv

I arkivet ingår bl. a. föreningens protokoll, korrespondens, medlemsförteckningar, ekonomiska handlingar samt material som anknyter till föreningens verksamhet. Handlingar angående utdelningen av Marianne Lüchous pris 1999. Fotografier.

  Svenska teaterföreningen i Finland r. f. arkivbildare
ryhmä tai yhteisö
Svenska teaterföreningen i Finland r. f.

Svenska teaterföreningen i Finland grundades 1913. Föreningen har bl. a. som uppgift att främja den svenska teaterverksamheten i Finland.

3
0.18
45
 
3
 
 
Helsingfors, Magasin R

Julkinen