Skip navigation

SLSA 680 Alexander Slottes arkiv

Sammanfattning
Basuppgifter
SLSA 680
Alexander Slottes arkiv

Arkivet består av manuskripten till "Den stora islossningen" och folklustspelet "Nej ta hålen man målar min stuga rö!", tidningsnotiser samt imiterade skillingtryck.

  Alexander Slotte arkivbildare
person
Slotte
Alexander

Alexander Slotte (f. i Nedervetil) verkade från och med år 1888 som folkskollärare i Helsingfors. Slotte var uppskattad som dramatiker (han skrev bl.a. fyra större dramer) men blev också känd som visdiktare.

0.05
1
 
 
svenska
Helsingfors, Nationalbiblioteket
Fri

1 fil(er)

Ja
Basuppgifter
SLSA 680

Alexander Slottes arkiv

Arkivet består av manuskripten till "Den stora islossningen" och folklustspelet "Nej ta hålen man målar min stuga rö!", tidningsnotiser samt imiterade skillingtryck.

  Alexander Slotte arkivbildare
person
Slotte
Alexander

Alexander Slotte (f. i Nedervetil) verkade från och med år 1888 som folkskollärare i Helsingfors. Slotte var uppskattad som dramatiker (han skrev bl.a. fyra större dramer) men blev också känd som visdiktare.

0.05
1
 
 
svenska
Helsingfors, Nationalbiblioteket

Fri

Innehåll