Skip navigation

SLSA 665 Paul B. Nybergs arkiv

Overview
Basic info
SLSA 665
Paul B. Nybergs arkiv

Arkivet består av Paul Nybergs brevsamling, föredrag , tal, dagböcker, juridiska handlingar, manuskript, fotografier och tidningsartiklar. I arkivet ingår också korrespondens och handlingar i anknytning till Paul Nybergs forskning om släkten Nyberg. Genealogiskt material om släkten Boisman. En egen helhet i arkivet utgör material rörande Paul Nyberg som insamlats av Henrik Grönroos. Materialet har varit avsett för en biografi över Nyberg.

  Paul Bernhard Nyberg arkivbildare
person
Nyberg
Paul Bernhard

Fil.dr Paul Nyberg (f. i Borgå) jobbade under åren 1911-1957 vid Universitetsbiblioteket i Helsingfors, från och med 1954 som överbibliotekarie. I sin litterära produktion berörde Nyberg ofta morfadern Zacharias Topelius - han redigerade bl.a. Topelius dagböcker, självbiografiska anteckningar och korrespondens. Boken om släkten Nyberg "Från barock till rokoko" utkom 1962.

  släkten Nyberg förekommer
family
släkten Nyberg
  släkten Boisman förekommer
family
släkten Boisman
5
60
 
50
 
0.06
 
tal
 
Helsingfors, Nationalbiblioteket

Fotografierna är tillgängliga i SLS arkiv på Riddaregatan 5. Material rörande Paul Nyberg förvaras också i ÅAB:s samlingar.

Public
Archive

3 file(s)

Yes
Basic info
SLSA 665

Paul B. Nybergs arkiv

Arkivet består av Paul Nybergs brevsamling, föredrag , tal, dagböcker, juridiska handlingar, manuskript, fotografier och tidningsartiklar. I arkivet ingår också korrespondens och handlingar i anknytning till Paul Nybergs forskning om släkten Nyberg. Genealogiskt material om släkten Boisman. En egen helhet i arkivet utgör material rörande Paul Nyberg som insamlats av Henrik Grönroos. Materialet har varit avsett för en biografi över Nyberg.

  Paul Bernhard Nyberg arkivbildare
person
Nyberg
Paul Bernhard

Fil.dr Paul Nyberg (f. i Borgå) jobbade under åren 1911-1957 vid Universitetsbiblioteket i Helsingfors, från och med 1954 som överbibliotekarie. I sin litterära produktion berörde Nyberg ofta morfadern Zacharias Topelius - han redigerade bl.a. Topelius dagböcker, självbiografiska anteckningar och korrespondens. Boken om släkten Nyberg "Från barock till rokoko" utkom 1962.

  släkten Nyberg förekommer
family
släkten Nyberg
  släkten Boisman förekommer
family
släkten Boisman
5
60
 
50
 
0.06
 
tal
 
Helsingfors, Nationalbiblioteket

Fotografierna är tillgängliga i SLS arkiv på Riddaregatan 5. Material rörande Paul Nyberg förvaras också i ÅAB:s samlingar.


Public
Archive