Skip navigation

SLSA 497 Mauritz Hornborgs minnen

Sammanfattning
Basuppgifter
SLSA 497
Mauritz Hornborgs minnen

Arkivet består av Mauritz Hornborgs Spridda minnen från min tjenstetid.

  Anders Mauritz Hornborg arkivbildare
person
Hornborg
Anders Mauritz

Mauritz Hornborg (f. i Borgå), statsråd och jurist.

statsråd, jurist
0.04
1
 
 
Helsingfors, Nationalbiblioteket
Fri

1 fil(er)

Ja
Basuppgifter
SLSA 497

Mauritz Hornborgs minnen

Arkivet består av Mauritz Hornborgs Spridda minnen från min tjenstetid.

  Anders Mauritz Hornborg arkivbildare
person
Hornborg
Anders Mauritz

Mauritz Hornborg (f. i Borgå), statsråd och jurist.

statsråd, jurist
0.04
1
 
 
Helsingfors, Nationalbiblioteket

Fri