Skip navigation

SLSA 41 En samling äldre sånger och visor

Sammanfattning
Basuppgifter
SLSA 41
En samling äldre sånger och visor

Samlingen består av äldre sånger och visor, bl. a. en inbunden visbok med svenska krigsvisor från 1700-talet. Samlingen har hittats på Pelli hemman i Karislojo socken.

  Okänd 2 arkivbildare
person
Okänd 2
0.01
1
 
Sverige relaterar till
Platsens roll
relaterar till
Fri
Sverige
Sverige
 
svenska
Helsingfors, Nationalbiblioteket
Fri

1 fil(er)

Ja
Basuppgifter
SLSA 41

En samling äldre sånger och visor

Samlingen består av äldre sånger och visor, bl. a. en inbunden visbok med svenska krigsvisor från 1700-talet. Samlingen har hittats på Pelli hemman i Karislojo socken.

  Okänd 2 arkivbildare
person
Okänd 2
0.01
1
 
Sverige relaterar till
Platsens roll
relaterar till
Fri
Sverige
Sverige
 
svenska
Helsingfors, Nationalbiblioteket

Fri

Innehåll