Skip navigation

SLSA 351 Carl von Kraemers efterlämnade manuskript

Sammanfattning
Basuppgifter
SLSA 351
Carl von Kraemers efterlämnade manuskript

I arkivet ingår bl.a. reseanteckningar, memoarer (Mina Lefnadsminnen korteligen sammanfattade ur minnet febr.-mars 1887) och dikter.

  Carl Gustaf Mortimer von Kraemer arkivbildare
person
Kraemer
Carl Gustaf Mortimer von

Carl von Kraemer var guvernör i Uleåborgs län från 1871 och i Kuopio län 1873-1884. Åren 1884-1885 verkade von Kraemer som senator i senatens ekonomie departement och som chef för civilexpeditionen.

0.2
2
 
 
Helsingfors, Nationalbiblioteket

Handlingar rörande Carl von Kraemers guvernörstid 1871-1884 förvaras i RA.

Fri

1 fil(er)

Ja
Basuppgifter
SLSA 351

Carl von Kraemers efterlämnade manuskript

I arkivet ingår bl.a. reseanteckningar, memoarer (Mina Lefnadsminnen korteligen sammanfattade ur minnet febr.-mars 1887) och dikter.

  Carl Gustaf Mortimer von Kraemer arkivbildare
person
Kraemer
Carl Gustaf Mortimer von

Carl von Kraemer var guvernör i Uleåborgs län från 1871 och i Kuopio län 1873-1884. Åren 1884-1885 verkade von Kraemer som senator i senatens ekonomie departement och som chef för civilexpeditionen.

0.2
2
 
 
Helsingfors, Nationalbiblioteket

Handlingar rörande Carl von Kraemers guvernörstid 1871-1884 förvaras i RA.


Fri