Skip navigation

SLSA 207 Handlingar rörande Eric Brunnius m.m.

Sammanfattning
Basuppgifter
SLSA 207
Handlingar rörande Eric Brunnius m.m.

Samlingen innehåller handlingar rörande Eric Brunnius, latinska texter som eventuellt ingått i prästernas utbildning på 1700-talet och diverse avskrifter från församlingar i Torneåtrakten. I samlingen ingår även handlingar rörande botande av sjukdomar. Handlingarna har tillhört kyrkoherden i Gamlakarleby F. J. Nejnstedt .

  Eric Brunnius förekommer
person
Brunnius
Eric
  Fredrik William Neunstedt arkivbildare
person
Neunstedt
Fredrik William

Fredrik Neunstedt (Neujstedt) var kyrkoherde i Nedervetil 1903-1919 och i Karleby 1919-1930. Han verkade även som länsprost.

prost
0.04
1
 
Torneå (Finland) relaterar till
Platsens roll
relaterar till
Fri
Torneå
Torneå
Lappland
Lappland
Finland
 
Helsingfors, Nationalbiblioteket
Fri

1 fil(er)

Ja
Basuppgifter
SLSA 207

Handlingar rörande Eric Brunnius m.m.

Samlingen innehåller handlingar rörande Eric Brunnius, latinska texter som eventuellt ingått i prästernas utbildning på 1700-talet och diverse avskrifter från församlingar i Torneåtrakten. I samlingen ingår även handlingar rörande botande av sjukdomar. Handlingarna har tillhört kyrkoherden i Gamlakarleby F. J. Nejnstedt .

  Eric Brunnius förekommer
person
Brunnius
Eric
  Fredrik William Neunstedt arkivbildare
person
Neunstedt
Fredrik William

Fredrik Neunstedt (Neujstedt) var kyrkoherde i Nedervetil 1903-1919 och i Karleby 1919-1930. Han verkade även som länsprost.

prost
0.04
1
 
Torneå (Finland) relaterar till
Platsens roll
relaterar till
Fri
Torneå
Torneå
Lappland
Lappland
Finland
 
Helsingfors, Nationalbiblioteket

Fri