Skip navigation

SLSA 186 Erik Brunnius arkiv

Sammanfattning
Basuppgifter
SLSA 186
Erik Brunnius arkiv

I arkivet ingår Brunnius korrespondens med andra präster, anteckningar om Pedersöre församling och kyrkogård, avskrifter av kända arbeten samt recept för botande av olika sjukdomar m.m.

  Erik Brunnius arkivbildare
person
Brunnius
Erik

Erik Brunnius(1742-1812) verkade som kyrkoherde i Pedersöre.

Kyrkoherde
0.06
1
 
Pedersöre (Finland) relaterar till
Platsens roll
relaterar till
Fri
Pedersöre
63.599, 22.786
Pedersöre
Österbotten
Österbotten
Norra Österbotten
Finland
 
Helsingfors, Nationalbiblioteket

Signum SLSA 186 ursprungligen använt för brev från C.G. Estlander som sammanslagits med SLSA 181.

Fri

1 fil(er)

Ja
Basuppgifter
SLSA 186

Erik Brunnius arkiv

I arkivet ingår Brunnius korrespondens med andra präster, anteckningar om Pedersöre församling och kyrkogård, avskrifter av kända arbeten samt recept för botande av olika sjukdomar m.m.

  Erik Brunnius arkivbildare
person
Brunnius
Erik

Erik Brunnius(1742-1812) verkade som kyrkoherde i Pedersöre.

Kyrkoherde
0.06
1
 
Pedersöre (Finland) relaterar till
Platsens roll
relaterar till
Fri
Pedersöre
63.599, 22.786
Pedersöre
Österbotten
Österbotten
Norra Österbotten
Finland
 
Helsingfors, Nationalbiblioteket

Signum SLSA 186 ursprungligen använt för brev från C.G. Estlander som sammanslagits med SLSA 181.


Fri