Skip navigation

SLSA 1361 Runa och Jarl Lindfors arkiv

Yhteenveto
Perustiedot
SLSA 1361
Runa och Jarl Lindfors arkiv

Arkivet innehåller korrespondens mellan makarna Lindfors, genealogiska minnesanteckningar, manuskript till morgonandakter och några fotografier

  Jarl Lindfors arkivbildare
henkilö
Lindfors
Jarl
Lale
  Runa Lindfors arkivbildare
henkilö
Lindfors
Runa

g.

Nunni
gymnastiklärare
0.16
3
 
13
 
 
Helsingfors, Magasin R
Julkinen
Arkisto

Stina Katchadourian: Lappkungens dotter (Schildts 2011) Stina Katchadourian: The Lapp King´s Daughter (USA 2010)

1 tiedosto(a)

Kyllä
Perustiedot
SLSA 1361

Runa och Jarl Lindfors arkiv

Arkivet innehåller korrespondens mellan makarna Lindfors, genealogiska minnesanteckningar, manuskript till morgonandakter och några fotografier

  Jarl Lindfors arkivbildare
henkilö
Lindfors
Jarl
Lale
  Runa Lindfors arkivbildare
henkilö
Lindfors
Runa

g.

Nunni
gymnastiklärare
0.16
3
 
13
 
 
Helsingfors, Magasin R

Julkinen
Arkisto

Stina Katchadourian: Lappkungens dotter (Schildts 2011) Stina Katchadourian: The Lapp King´s Daughter (USA 2010)