Skip navigation

SLSA 1319 Släkten Munsterhjelms arkiv

Sammanfattning
Basuppgifter
SLSA 1319
Släkten Munsterhjelms arkiv

Arkivet består av korrespondens, fotografier, manuskript samt övriga handlingar med anknytning till släkten Munsterhjelm. En del av den äldsta korrespondensen förekommer både i original och i avskriven version. I vissa fall förekommer endast avskrifter. Därtill finns även handlingar som berör en del av arkivbildarnas arbete och verksamhet, exempelvis Gustaf Munsterhjelms omfattande släktforskning. I arkivet ingår också handlingar rörande flera medlemmar i släkterna Pontán och Holmström. Arkivets språk är huvudsakligen svenska. Enstaka handlingar på finska, tyska, franska och ryska förekommer. Arkivet är uppdelat efter elva arkivbildare och därefter följer bl.a. en familjekrönika i flera band, herrgårdsrelaterade handlingar och handlingar som knyter an till övriga släktingar.

  Anders Johan Munsterhjelm arkivbildare
person
Munsterhjelm
Anders Johan

Anders Johan Munsterhjelm (f. 3.12.1764 i Pyttis socken, d. 4.3.1824 i Borgå) hade en karriär inom armén. Han deltog i det svensk-ryska kriget åren 1788 och 1789 och råkade i rysk fångenskap 1789. Kapten i armén 1794. Gift med Vendela Sofia Glansenstierna 1800. Paret fick tre barn; Sofie Jeanette, Anders Lorentz och Gustaf Riggert Munsterhjelm. Anders Johan Munsterhjelm immatrikulerades på riddarhuset i Finland 1818.

kapten
  Gustav Riggert Munsterhjelm arkivbildare
person
Munsterhjelm
Gustav Riggert

Gustaf Riggert Munsterhjelm (äv. Gustaf Richard Munsterhjelm) (f. 14.8.1806 på Jokela, d. 25.12.1872 på Toivoniemi gård) studerade vid kadettskolan i Fredrikshamn under början av 1820-talet. Han avancerade inom armén och bevistade fälttåget i Polen 1831. Stabsryttmästares avsked 1832. Gustaf Riggert Munsterhjelm var ägare av Toivoniemi gård i Tuulos socken och gift med sin kusin och syssling Mathilda Eleonora Charlotta von Essen af Zellie. Paret fick elva barn, bland dem konstnären Hjalmar och ingenjören Richard Munsterhjelm.

stabsryttmästare
  Hjalmar Munsterhjelm arkivbildare
person
Munsterhjelm
Hjalmar

Magnus Hjalmar Munsterhjelm (f. 19.10.1840 på Toivoniemi gård, d. 2.4.1905 i Helsingfors) var erkänd konstnär och landskapsmålare. Han studerade vid konstakademin i Düsseldorf och senare i bl.a. Karlsruhe och Schweiz. Under sin livstid erhöll han flera priser för sin konst. Han arbetade även som ritlärare i några omgångar och var bl.a. medlem av Finska konstföreningens direktion 1877‒1879. Gift med Olga Matilda Tanninen 1875. Paret fick tre barn; Ester, Johan (John) (bildhuggare och medaljör) och Bertel Munsterhjelm. 1886 blev Hjalmar Munsterhjelm ägare av Toivoniemi gård.

konstnär
  Sofie Johanna Jeannette Munsterhjelm arkivbildare
person
Munsterhjelm
Sofie Johanna Jeannette

Sofie Jeanette Munsterhjelm g. von Platen (äv. Sophie Johanna Munsterhjelm, ”Finetta”) (f. 20.2.1801 på Jokela, d. 13.12.1867) gifte sig 1830 med Lars August von Platen. Paret fick barnen Sofia Eleonora och Carl Bogislaus von Platen.

  Anders Gustaf Munsterhjelm arkivbildare
person
Munsterhjelm
Anders Gustaf

Anders Gustaf Munsterhjelm (f. 26.11.1731 på Kajala, d. 25.12.1801 på Tavastby gård) blev student i Åbo 1747. Han hade en lång karriär inom armén som avslutades med kaptens avsked 1777. Anders Gustaf Munsterhjelm gifte sig 1763 med Ester Sofia Nohrström, dotter till brukspatronen Anders Nohrström (anläggare av Strömfors). Paret fick tio barn, varav Anders Johan Munsterhjelm var äldst.

kapten
  Richard Munsterhjelm arkivbildare
person
Munsterhjelm
Richard

Carl Richard Munsterhjelm (äv. Karl Rikard Munsterhjelm) (f. 26.8.1847 i Lampis socken, d. 28.8.1902 i Helsingfors) studerade vid tekniska realskolan i Helsingfors och utexaminerades som maskinbyggare 1869. Studerade vidare i Karlsruhe. Blev konstruktör, därefter föreståndare för Varkaus mekaniska verkstad under 1870-talet. Föreståndare för Tammerfors linne- och järnmanufakturaktiebolags mekaniska verkstad 1881 och sedan yrkesinspektör i Finlands östra distrikt 1896 och i dess västra distrikt 1899. Gift med Hilda Cecilia Heerman 1875. Paret fick fyra barn; Gustaf, Lorenz, Elin och Arvid Munsterhjelm.

yrkesinspektör
  Hilda Munsterhjelm arkivbildare
person
Munsterhjelm
Hilda

Hilda Cecilia Munsterhjelm f. Heerman (f. 25.9.1857 i Björneborg, d. 1939) var dotter till urmakaren Henrik Johan Heerman och syster till skådespelerskan Selma Heerman g. Lundahl. Hon var gift med Richard Munsterhjelm och mor till fyra barn.

  Gustaf Munsterhjelm arkivbildare
person
Munsterhjelm
Gustaf

Gustaf Richard Munsterhjelm (äv. ”Gusti”) (f. 21.10.1876 på Varkaus bruk, d. 27.6.1928 i Helsingfors) tog studenten i Helsingfors 1897. Fil.kand. 1903, fil.mag. 1907, pedagogie examen 1910 och filosofie licentiat 1920. Gift med Ebba Maria Pontán 1911. Paret fick sönerna Anders Leopold och Johan Riggert Munsterhjelm. Gustaf Munsterhjelm arbetade som lärare i naturalhistoria i flera skolor i Helsingfors. Han bedrev både forskning i biologi och därtill extensiv släktforskning tillsammans med sin hustru. Tillsammans påbörjade paret även arbetet med familjekrönikan där deras vardag noggrant dokumenterats.

lektor
  Ebba Munsterhjelm arkivbildare
person
Munsterhjelm
Ebba

Ebba Maria Munsterhjelm f. Pontán (f. 30.3.1888, d. 1972) var dotter till sjökaptenen och assessorn Johan Adolf Pontán och Onni Snellman och syster till Einar Pontán. Fil. kand. 1913. Arbetade som lärare i naturalhistoria och blev senare lektor i naturalhistoria och geografi vid svenska flickskolan i Helsingfors. Ebba Munsterhjelm var även engagerad i evakueringen av finska krigsbarn till Danmark under fortsättningskriget. Efter Gustaf Munsterhjelms död fortsatte Ebba Munsterhjelm arbetet med att dokumentera familjens liv och vardag i familjekrönikan

lektor
  Anders Munsterhjelm arkivbildare
person
Munsterhjelm
Anders

Anders Leopold Munsterhjelm (f. 14.5.1914 i Helsingfors, d. 1989) tog studenten vid Svenska normallyceet i Helsingfors 1932. Han studerade medicin och tjänstgjorde som bataljons- och regementsläkare under kriget. Sanitetskapten 1943 och sanitetsmajor 1969. Arbetade bl.a. som stads- och barnläkare i Ekenäs. Gift med Inga Holmström 1945. Paret fick fyra barn.

läkare
  Riggert Munsterhjelm arkivbildare
person
Munsterhjelm
Riggert
9
136
 
2145
 
1400
 
3
 
 
Helsingfors, Magasin R

Se även SLSA 1291 Sofie Jeannette Munsterhjelms arkiv, SLS 950 En nyländsk herrgårdsdagbok 1799-1801.

Förbehåll

2 fil(er)

Ja
Basuppgifter
SLSA 1319

Släkten Munsterhjelms arkiv

Arkivet består av korrespondens, fotografier, manuskript samt övriga handlingar med anknytning till släkten Munsterhjelm. En del av den äldsta korrespondensen förekommer både i original och i avskriven version. I vissa fall förekommer endast avskrifter. Därtill finns även handlingar som berör en del av arkivbildarnas arbete och verksamhet, exempelvis Gustaf Munsterhjelms omfattande släktforskning. I arkivet ingår också handlingar rörande flera medlemmar i släkterna Pontán och Holmström. Arkivets språk är huvudsakligen svenska. Enstaka handlingar på finska, tyska, franska och ryska förekommer. Arkivet är uppdelat efter elva arkivbildare och därefter följer bl.a. en familjekrönika i flera band, herrgårdsrelaterade handlingar och handlingar som knyter an till övriga släktingar.

  Anders Johan Munsterhjelm arkivbildare
person
Munsterhjelm
Anders Johan

Anders Johan Munsterhjelm (f. 3.12.1764 i Pyttis socken, d. 4.3.1824 i Borgå) hade en karriär inom armén. Han deltog i det svensk-ryska kriget åren 1788 och 1789 och råkade i rysk fångenskap 1789. Kapten i armén 1794. Gift med Vendela Sofia Glansenstierna 1800. Paret fick tre barn; Sofie Jeanette, Anders Lorentz och Gustaf Riggert Munsterhjelm. Anders Johan Munsterhjelm immatrikulerades på riddarhuset i Finland 1818.

kapten
  Gustav Riggert Munsterhjelm arkivbildare
person
Munsterhjelm
Gustav Riggert

Gustaf Riggert Munsterhjelm (äv. Gustaf Richard Munsterhjelm) (f. 14.8.1806 på Jokela, d. 25.12.1872 på Toivoniemi gård) studerade vid kadettskolan i Fredrikshamn under början av 1820-talet. Han avancerade inom armén och bevistade fälttåget i Polen 1831. Stabsryttmästares avsked 1832. Gustaf Riggert Munsterhjelm var ägare av Toivoniemi gård i Tuulos socken och gift med sin kusin och syssling Mathilda Eleonora Charlotta von Essen af Zellie. Paret fick elva barn, bland dem konstnären Hjalmar och ingenjören Richard Munsterhjelm.

stabsryttmästare
  Hjalmar Munsterhjelm arkivbildare
person
Munsterhjelm
Hjalmar

Magnus Hjalmar Munsterhjelm (f. 19.10.1840 på Toivoniemi gård, d. 2.4.1905 i Helsingfors) var erkänd konstnär och landskapsmålare. Han studerade vid konstakademin i Düsseldorf och senare i bl.a. Karlsruhe och Schweiz. Under sin livstid erhöll han flera priser för sin konst. Han arbetade även som ritlärare i några omgångar och var bl.a. medlem av Finska konstföreningens direktion 1877‒1879. Gift med Olga Matilda Tanninen 1875. Paret fick tre barn; Ester, Johan (John) (bildhuggare och medaljör) och Bertel Munsterhjelm. 1886 blev Hjalmar Munsterhjelm ägare av Toivoniemi gård.

konstnär
  Sofie Johanna Jeannette Munsterhjelm arkivbildare
person
Munsterhjelm
Sofie Johanna Jeannette

Sofie Jeanette Munsterhjelm g. von Platen (äv. Sophie Johanna Munsterhjelm, ”Finetta”) (f. 20.2.1801 på Jokela, d. 13.12.1867) gifte sig 1830 med Lars August von Platen. Paret fick barnen Sofia Eleonora och Carl Bogislaus von Platen.

  Anders Gustaf Munsterhjelm arkivbildare
person
Munsterhjelm
Anders Gustaf

Anders Gustaf Munsterhjelm (f. 26.11.1731 på Kajala, d. 25.12.1801 på Tavastby gård) blev student i Åbo 1747. Han hade en lång karriär inom armén som avslutades med kaptens avsked 1777. Anders Gustaf Munsterhjelm gifte sig 1763 med Ester Sofia Nohrström, dotter till brukspatronen Anders Nohrström (anläggare av Strömfors). Paret fick tio barn, varav Anders Johan Munsterhjelm var äldst.

kapten
  Richard Munsterhjelm arkivbildare
person
Munsterhjelm
Richard

Carl Richard Munsterhjelm (äv. Karl Rikard Munsterhjelm) (f. 26.8.1847 i Lampis socken, d. 28.8.1902 i Helsingfors) studerade vid tekniska realskolan i Helsingfors och utexaminerades som maskinbyggare 1869. Studerade vidare i Karlsruhe. Blev konstruktör, därefter föreståndare för Varkaus mekaniska verkstad under 1870-talet. Föreståndare för Tammerfors linne- och järnmanufakturaktiebolags mekaniska verkstad 1881 och sedan yrkesinspektör i Finlands östra distrikt 1896 och i dess västra distrikt 1899. Gift med Hilda Cecilia Heerman 1875. Paret fick fyra barn; Gustaf, Lorenz, Elin och Arvid Munsterhjelm.

yrkesinspektör
  Hilda Munsterhjelm arkivbildare
person
Munsterhjelm
Hilda

Hilda Cecilia Munsterhjelm f. Heerman (f. 25.9.1857 i Björneborg, d. 1939) var dotter till urmakaren Henrik Johan Heerman och syster till skådespelerskan Selma Heerman g. Lundahl. Hon var gift med Richard Munsterhjelm och mor till fyra barn.

  Gustaf Munsterhjelm arkivbildare
person
Munsterhjelm
Gustaf

Gustaf Richard Munsterhjelm (äv. ”Gusti”) (f. 21.10.1876 på Varkaus bruk, d. 27.6.1928 i Helsingfors) tog studenten i Helsingfors 1897. Fil.kand. 1903, fil.mag. 1907, pedagogie examen 1910 och filosofie licentiat 1920. Gift med Ebba Maria Pontán 1911. Paret fick sönerna Anders Leopold och Johan Riggert Munsterhjelm. Gustaf Munsterhjelm arbetade som lärare i naturalhistoria i flera skolor i Helsingfors. Han bedrev både forskning i biologi och därtill extensiv släktforskning tillsammans med sin hustru. Tillsammans påbörjade paret även arbetet med familjekrönikan där deras vardag noggrant dokumenterats.

lektor
  Ebba Munsterhjelm arkivbildare
person
Munsterhjelm
Ebba

Ebba Maria Munsterhjelm f. Pontán (f. 30.3.1888, d. 1972) var dotter till sjökaptenen och assessorn Johan Adolf Pontán och Onni Snellman och syster till Einar Pontán. Fil. kand. 1913. Arbetade som lärare i naturalhistoria och blev senare lektor i naturalhistoria och geografi vid svenska flickskolan i Helsingfors. Ebba Munsterhjelm var även engagerad i evakueringen av finska krigsbarn till Danmark under fortsättningskriget. Efter Gustaf Munsterhjelms död fortsatte Ebba Munsterhjelm arbetet med att dokumentera familjens liv och vardag i familjekrönikan

lektor
  Anders Munsterhjelm arkivbildare
person
Munsterhjelm
Anders

Anders Leopold Munsterhjelm (f. 14.5.1914 i Helsingfors, d. 1989) tog studenten vid Svenska normallyceet i Helsingfors 1932. Han studerade medicin och tjänstgjorde som bataljons- och regementsläkare under kriget. Sanitetskapten 1943 och sanitetsmajor 1969. Arbetade bl.a. som stads- och barnläkare i Ekenäs. Gift med Inga Holmström 1945. Paret fick fyra barn.

läkare
  Riggert Munsterhjelm arkivbildare
person
Munsterhjelm
Riggert
9
136
 
2145
 
1400
 
3
 
 
Helsingfors, Magasin R

Se även SLSA 1291 Sofie Jeannette Munsterhjelms arkiv, SLS 950 En nyländsk herrgårdsdagbok 1799-1801.


Förbehåll