Skip navigation

SLSA 1308 Torsten Nygårds arkiv

Sammanfattning
Basuppgifter
SLSA 1308
Torsten Nygårds arkiv

Loggböcker, dagböcker, anteckningar, skisser och noter i original och digital kopia samt ljudinspelningar. Materialet omfattar tiden 1940 - 1990. Även krigstida brevväxling.

  Torsten Nygård arkivbildare
person
Nygård
Torsten

Torsten Nygård var arkitekt och konstnär

Arkitekt, konstnär
4.7
31
 
933
 
 
Helsingfors, Magasin R
Fri

2 fil(er)

Ja
Basuppgifter
SLSA 1308

Torsten Nygårds arkiv

Loggböcker, dagböcker, anteckningar, skisser och noter i original och digital kopia samt ljudinspelningar. Materialet omfattar tiden 1940 - 1990. Även krigstida brevväxling.

  Torsten Nygård arkivbildare
person
Nygård
Torsten

Torsten Nygård var arkitekt och konstnär

Arkitekt, konstnär
4.7
31
 
933
 
 
Helsingfors, Magasin R

Fri