Skip navigation

SLSA 1261 Ragnar Groundstroems arkiv

Sammanfattning
Basuppgifter
SLSA 1261
Ragnar Groundstroems arkiv

Frontbrev. Brevväxling mellan makarna Ragnar Groundstroem och Caja f. Oksanen. Även övriga brev till och från Ragnar och Caja Groundstroem.

  Ragnar Groundstroem arkivbildare
person
Groundstroem
Ragnar

Ragnar Groundstroem tjänstgjorde som yngre officer vid mellersta Finlands regemente. Åren 1931-1933 var han verksam som adjutant vid Finlands vita garde och 1934-1935 vid kommendantstyrelsen i Sandhamn. Befordrades till kapten 1937 och 1941 till major. Försvann i samband med slaget vid Summa 19.6.1944.

Major
  Caja Groundstroem förekommer
person
Groundstroem
Caja
  Edward Groundstroem förekommer
person
Groundstroem
Edward
  Gunnar Groundstroem förekommer
person
Groundstroem
Gunnar
  Sigrid Groundstroem förekommer
person
Groundstroem
Sigrid
  Tora Oksanen förekommer
person
Oksanen
Tora
0.4
7
 
 
Helsingfors, Magasin R
Fri

1 fil(er)

Ja
Basuppgifter
SLSA 1261

Ragnar Groundstroems arkiv

Frontbrev. Brevväxling mellan makarna Ragnar Groundstroem och Caja f. Oksanen. Även övriga brev till och från Ragnar och Caja Groundstroem.

  Ragnar Groundstroem arkivbildare
person
Groundstroem
Ragnar

Ragnar Groundstroem tjänstgjorde som yngre officer vid mellersta Finlands regemente. Åren 1931-1933 var han verksam som adjutant vid Finlands vita garde och 1934-1935 vid kommendantstyrelsen i Sandhamn. Befordrades till kapten 1937 och 1941 till major. Försvann i samband med slaget vid Summa 19.6.1944.

Major
  Caja Groundstroem förekommer
person
Groundstroem
Caja
  Edward Groundstroem förekommer
person
Groundstroem
Edward
  Gunnar Groundstroem förekommer
person
Groundstroem
Gunnar
  Sigrid Groundstroem förekommer
person
Groundstroem
Sigrid
  Tora Oksanen förekommer
person
Oksanen
Tora
0.4
7
 
 
Helsingfors, Magasin R

Fri