Skip navigation

SLSA 1252 Thomas Wulffs arkiv

Sammanfattning
Basuppgifter
SLSA 1252
Thomas Wulffs arkiv

Material kring Föreningen Fågel Fenix r.f. samt den kulturtidskrift med samma namn den gav ut.

  Thomas Wulff arkivbildare
person
Wulff
Thomas

Thomas Wulff föddes 1953. Han debuterade 1973 med diktsamlingen Månsten. Fil.mag. i svensk litteratur. Förutom lyrik har Wulff skrivit romaner, essäer och dramatik. Ordförande för Finlands svenska författareförening.

Författare
0.04
1
 
 
Helsingfors, Magasin R
Fri

1 fil(er)

Ja
Basuppgifter
SLSA 1252

Thomas Wulffs arkiv

Material kring Föreningen Fågel Fenix r.f. samt den kulturtidskrift med samma namn den gav ut.

  Thomas Wulff arkivbildare
person
Wulff
Thomas

Thomas Wulff föddes 1953. Han debuterade 1973 med diktsamlingen Månsten. Fil.mag. i svensk litteratur. Förutom lyrik har Wulff skrivit romaner, essäer och dramatik. Ordförande för Finlands svenska författareförening.

Författare
0.04
1
 
 
Helsingfors, Magasin R

Fri