Skip navigation

SLSA 1233 Basmaterial för Rundradions lyrikprogram Den dansande björnen

Sammanfattning
Basuppgifter
SLSA 1233
Basmaterial för Rundradions lyrikprogram Den dansande björnen

Intervjuer med finländska författare. Intervjuare är Barbro Holmberg. Ljudband och handskrivna manuskript. Även basmaterial för Rundradions lyrikprogram Den dansande björnen.

0.32
79
 
 
Helsingfors, Magasin R
Förbehåll

1 fil(er)

Ja
Basuppgifter
SLSA 1233

Basmaterial för Rundradions lyrikprogram Den dansande björnen

Intervjuer med finländska författare. Intervjuare är Barbro Holmberg. Ljudband och handskrivna manuskript. Även basmaterial för Rundradions lyrikprogram Den dansande björnen.

0.32
79
 
 
Helsingfors, Magasin R

Förbehåll