Skip navigation

SLSA 1228 Centralförbundets för svenska teateramatörer i Finland r.f. arkiv

Overview
Basic info
SLSA 1228
Centralförbundets för svenska teateramatörer i Finland r.f. arkiv

Stadgar, protokoll, medlemscirkulär, korrespondens, kursmaterial, verksamhetsberättelser, turnématerial m.m. samt fotografier och urklipp från åren 1964-1981, dvs under Bjarne Lönegrens tid som ordförande för förbundet.

  Centralförbundet för svenska teateramatörer i Finland r.f. arkivbildare
group or coorporation
Centralförbundet för svenska teateramatörer i Finland r.f.

Centralförbundet för Svenska teateramatörer i Finland r.f. grundades år 1964, för att främja verksamheten för svenskspråkiga enskilda teateramatörer och teatersällskap i Finland.

  Bjarne Lönegren förekommer
person
Lönegren
Bjarne
0.16
3
 
60
 
 
Helsingfors, Magasin R
Public

2 file(s)

Yes
Basic info
SLSA 1228

Centralförbundets för svenska teateramatörer i Finland r.f. arkiv

Stadgar, protokoll, medlemscirkulär, korrespondens, kursmaterial, verksamhetsberättelser, turnématerial m.m. samt fotografier och urklipp från åren 1964-1981, dvs under Bjarne Lönegrens tid som ordförande för förbundet.

  Centralförbundet för svenska teateramatörer i Finland r.f. arkivbildare
group or coorporation
Centralförbundet för svenska teateramatörer i Finland r.f.

Centralförbundet för Svenska teateramatörer i Finland r.f. grundades år 1964, för att främja verksamheten för svenskspråkiga enskilda teateramatörer och teatersällskap i Finland.

  Bjarne Lönegren förekommer
person
Lönegren
Bjarne
0.16
3
 
60
 
 
Helsingfors, Magasin R

Public