Skip navigation

SLSA 1222 Teaterföreningen Lillans arkiv

Sammanfattning
Basuppgifter
SLSA 1222
Teaterföreningen Lillans arkiv

Protokoll, verksamhetsberättelser, korrespondens, ekonomiska handlingar, pjäsmanuskript, rollhäften, sångtexter, noter, affischer, programblad, fotografier, diabilder, video- och ljudband, urklipp m.m. Arkivet innehåller också handlingar rörande Aktiebolaget Lilla teatern.

  Lilla Teatern arkivbildare
grupp eller samfund
Lilla Teatern

Lilla teatern grundades 1940 av Oskar och Eja Tengström. Under Vivica Bandlers ledning 1955-67 inleddes en regelbunden gästspelsverksamhet i Stockholm. Teaterföreningen Lillan grundades 1974. Under åren 1967-74 leddes Lilla teatern av Birgitta Ulfsson och Lasse Pöysti, 1974-81 samt 1984-89 av Asko Sarkola och 1981-84 av Kaisa Korhonen. Under årens lopp har många av Lilla teaterns produktioner spelats både på svenska och finska. Sammanslogs med Helsingfors stadsteater 2005.

  Vivica Bandler förekommer
person
Bandler
Vivica

Student 1934, lotta i krigstjänst 1939–44, agronom 1943. Gift med Kurt Bandler 1943–63.Chef och första regissör vid Lilla Teatern 1955–67. Chef för Oslo Nye Teater 1967–69.Chef för Stockholms stadsteater 1969–80. Konstnärlig ledare för Tammerfors Teatersommar 1990–95. Ordförande för Sveriges Teaterakademi 1939–99. Akademiker 1999.

Agronom, teaterchef, regissör
21.06
20200
 
99
 
154
 
0.1
Helsingfors (Finland)
Fri
Helsingfors
60.167, 24.944
Helsingfors
Nyland
Nyland
Mellersta Nyland
Finland
 
svenska
Helsingfors, Magasin R
Fri
Arkiv

2 fil(er)

Ja
Basuppgifter
SLSA 1222

Teaterföreningen Lillans arkiv

Protokoll, verksamhetsberättelser, korrespondens, ekonomiska handlingar, pjäsmanuskript, rollhäften, sångtexter, noter, affischer, programblad, fotografier, diabilder, video- och ljudband, urklipp m.m. Arkivet innehåller också handlingar rörande Aktiebolaget Lilla teatern.

  Lilla Teatern arkivbildare
grupp eller samfund
Lilla Teatern

Lilla teatern grundades 1940 av Oskar och Eja Tengström. Under Vivica Bandlers ledning 1955-67 inleddes en regelbunden gästspelsverksamhet i Stockholm. Teaterföreningen Lillan grundades 1974. Under åren 1967-74 leddes Lilla teatern av Birgitta Ulfsson och Lasse Pöysti, 1974-81 samt 1984-89 av Asko Sarkola och 1981-84 av Kaisa Korhonen. Under årens lopp har många av Lilla teaterns produktioner spelats både på svenska och finska. Sammanslogs med Helsingfors stadsteater 2005.

  Vivica Bandler förekommer
person
Bandler
Vivica

Student 1934, lotta i krigstjänst 1939–44, agronom 1943. Gift med Kurt Bandler 1943–63.Chef och första regissör vid Lilla Teatern 1955–67. Chef för Oslo Nye Teater 1967–69.Chef för Stockholms stadsteater 1969–80. Konstnärlig ledare för Tammerfors Teatersommar 1990–95. Ordförande för Sveriges Teaterakademi 1939–99. Akademiker 1999.

Agronom, teaterchef, regissör
21.06
20200
 
99
 
154
 
0.1
Helsingfors (Finland)
Fri
Helsingfors
60.167, 24.944
Helsingfors
Nyland
Nyland
Mellersta Nyland
Finland
 
svenska
Helsingfors, Magasin R

Fri
Arkiv

Innehåll