Skip navigation

SLSA 1198 Helena och Kurt Maranders släktarkiv

Sammanfattning
Basuppgifter
SLSA 1198
Helena och Kurt Maranders släktarkiv

Brev och handlingar rörande nära släktingar till Helena Marander (f. Flodman): Järnhandlaren i Borgå Rudolf Flodmans (H.M:s far) korrespondens, handlingar rörande fastigheter, självbiografi "Mina lefnadsminnen", övriga antecknigar, fotografier m.m. Alli Engroos g. Flodman (H.M:s mor) brev från familj och släkt samt brev från guldsmeden Alvar A. Alm; Johan Hegesippus (Janne) Engroos (H.M:s morfar) samt hans döttrars Betty och Margit brev och personliga handlingar. Kurt Maranders bok "Rudolf Flodman. Järnhandlande och kommunalman i Borgå"(1996).

  Helena Marander arkivbildare
person
Marander
Helena
  Alli Engroos förekommer
person
Engroos
Alli
  Johan Hegesippus Engroos förekommer
person
Engroos
Johan Hegesippus
Janne
  Rudolf Flodman förekommer
person
Flodman
Rudolf
  Betty Engroos förekommer
person
Engroos
Betty
  Margit Engroos förekommer
person
Engroos
Margit
  Kurt Marander arkivbildare
person
Marander
Kurt
0.57
8
 
88
 
Borgå (Finland) relaterar till
Platsens roll
relaterar till
Fri
Borgå
60.397, 25.667
Borgå
Nyland
Östra Nyland
Östra Nyland
Finland
 
svenska
Helsingfors, Nationalbiblioteket

Fotografierna är tillgängliga i SLS arkiv på Riddaregatan 5. Handlingarna rörande Borgå Jernhandel och material om Rudolf Flodmans och Alli Flodmans verksamhet med direkt anknytning till Borgå förvaras i Borgå museum.

Fri

1 fil(er)

Ja
Basuppgifter
SLSA 1198

Helena och Kurt Maranders släktarkiv

Brev och handlingar rörande nära släktingar till Helena Marander (f. Flodman): Järnhandlaren i Borgå Rudolf Flodmans (H.M:s far) korrespondens, handlingar rörande fastigheter, självbiografi "Mina lefnadsminnen", övriga antecknigar, fotografier m.m. Alli Engroos g. Flodman (H.M:s mor) brev från familj och släkt samt brev från guldsmeden Alvar A. Alm; Johan Hegesippus (Janne) Engroos (H.M:s morfar) samt hans döttrars Betty och Margit brev och personliga handlingar. Kurt Maranders bok "Rudolf Flodman. Järnhandlande och kommunalman i Borgå"(1996).

  Helena Marander arkivbildare
person
Marander
Helena
  Alli Engroos förekommer
person
Engroos
Alli
  Johan Hegesippus Engroos förekommer
person
Engroos
Johan Hegesippus
Janne
  Rudolf Flodman förekommer
person
Flodman
Rudolf
  Betty Engroos förekommer
person
Engroos
Betty
  Margit Engroos förekommer
person
Engroos
Margit
  Kurt Marander arkivbildare
person
Marander
Kurt
0.57
8
 
88
 
Borgå (Finland) relaterar till
Platsens roll
relaterar till
Fri
Borgå
60.397, 25.667
Borgå
Nyland
Östra Nyland
Östra Nyland
Finland
 
svenska
Helsingfors, Nationalbiblioteket

Fotografierna är tillgängliga i SLS arkiv på Riddaregatan 5. Handlingarna rörande Borgå Jernhandel och material om Rudolf Flodmans och Alli Flodmans verksamhet med direkt anknytning till Borgå förvaras i Borgå museum.


Fri

Innehåll