Skip navigation

SLSA 1102 Petter Forsströms arkiv

Sammanfattning
Basuppgifter
SLSA 1102
Petter Forsströms arkiv

Främst bergsrådet Petter Forsströms in- och utgående korrespondens åren 1890-1967. Handlingar rörande affärsverksamhet, främst Lojo Kalkverk. Handlingar rörande Riihimäki fångskola och Forsströms fängelseår 1947–50. Handlingar som berör Forsströms ideologiska och politiska engagemang samt Lojo kommun, jakt, jaktvård och släktforskning. Handlingar som berör marskalk C.G. Mannerheim. Fotografier.

  Petter Teodor Forsström arkivbildare
person
Forsström
Petter Teodor

Bergsrådet Petter Forsström (f. 7. 11. 1877 i Finby) var även känd som Kalk-Petter. Forsström verkade bl.a. som verkställande direktör i Lojo Kalkverk Ab åren 1897-1962. Forsström tillhörde även Lapporörelsens ledarskikt. På hans initiativ grundades 1948 den första yrkeskolan för fångar i Finland. Skolan grundades vid Riihimäki centralfängelse. Petter Forsström erhöll bergsrådstitel 1937 och blev kommendör av Finlands Lejons orden på sin 75-årsdag. Han var en ivrig kennelman, jägare och viltvårdare.

10.5
126
 
551
 
14
 
Lojo (Finland) relaterar till
Platsens roll
relaterar till
Fri
Lojo
Lojo
Nyland
Nyland
Västra Nyland
Finland
 
Helsingfors, Magasin R
Förbehåll

2 fil(er)

Ja
Basuppgifter
SLSA 1102

Petter Forsströms arkiv

Främst bergsrådet Petter Forsströms in- och utgående korrespondens åren 1890-1967. Handlingar rörande affärsverksamhet, främst Lojo Kalkverk. Handlingar rörande Riihimäki fångskola och Forsströms fängelseår 1947–50. Handlingar som berör Forsströms ideologiska och politiska engagemang samt Lojo kommun, jakt, jaktvård och släktforskning. Handlingar som berör marskalk C.G. Mannerheim. Fotografier.

  Petter Teodor Forsström arkivbildare
person
Forsström
Petter Teodor

Bergsrådet Petter Forsström (f. 7. 11. 1877 i Finby) var även känd som Kalk-Petter. Forsström verkade bl.a. som verkställande direktör i Lojo Kalkverk Ab åren 1897-1962. Forsström tillhörde även Lapporörelsens ledarskikt. På hans initiativ grundades 1948 den första yrkeskolan för fångar i Finland. Skolan grundades vid Riihimäki centralfängelse. Petter Forsström erhöll bergsrådstitel 1937 och blev kommendör av Finlands Lejons orden på sin 75-årsdag. Han var en ivrig kennelman, jägare och viltvårdare.

10.5
126
 
551
 
14
 
Lojo (Finland) relaterar till
Platsens roll
relaterar till
Fri
Lojo
Lojo
Nyland
Nyland
Västra Nyland
Finland
 
Helsingfors, Magasin R

Förbehåll