Skip navigation

SLSA 1082 Carl Gustav Ramsays reseanteckningar

Sammanfattning
Basuppgifter
SLSA 1082
Carl Gustav Ramsays reseanteckningar

Arkivet består av Carl Gustaf Ramsays reseanteckningar från en resa i södra Finland som han företog sommaren 1807 tillsammans med familjens musiklärare Olof Willman. Anteckningarna har publicerats i Finsk Militär Tidskrift år 1900 och i boken Carl Gustaf Ramsay, resejournal 1807, Helsingfors 1999.

  Carl Gustaf Ramsay arkivbildare
person
Ramsay
Carl Gustaf

Carl Gustaf Ramsay (f. 17.2.1783 på Jackarby gård i Borgå socken) var son till landshövdingen Otto Wilhelm Ramsay och friherrinnan Sophia Lovisa Ramsay. Som 12-åring inledde Carl Gustaf Ramsay studierna vid Karlsbergs krigsakademi i Stockholm. Efter avklarade studier utnämndes han 1799 till fänrik vid änkedrottningens livregemente på Sveaborg, till löjtnant befordrades han 1805. Ramsay deltog i 1808-1809- års krig som brigadadjutant. Han stupade i 25-års åldern i slaget i Lappo 14 juli 1808.

0.02
1
 
Esbo (Finland) relaterar till
Platsens roll
relaterar till
Fri
Esbo
60.223, 24.656
Esbo
Nyland
Nyland
Mellersta Nyland
Finland
Vichtis (Finland) relaterar till
Platsens roll
relaterar till
Fri
Vichtis
Vichtis
Nyland
Nyland
Finland
Tammela (Finland) relaterar till
Platsens roll
relaterar till
Fri
Tammela
Tammela
Egentliga Tavastland
Egentliga Tavastland
Finland
Tavastehus (Finland) relaterar till
Platsens roll
relaterar till
Fri
Tavastehus
Tavastehus
Egentliga Tavastland
Egentliga Tavastland
Finland
Kangasala (Finland) relaterar till
Platsens roll
relaterar till
Fri
Kangasala
Kangasala
Birkaland
Birkaland
Finland
Pälkäne (Finland) relaterar till
Platsens roll
relaterar till
Fri
Pälkäne
Pälkäne
Birkaland
Birkaland
Finland
Tammerfors (Finland) relaterar till
Platsens roll
relaterar till
Fri
Tammerfors
61.498, 23.762
Tammerfors
Birkaland
Birkaland
Finland
Nådendal (Finland) relaterar till
Platsens roll
relaterar till
Fri
Nådendal
60.468, 22.026
Nådendal
Egentliga Finland
Egentliga Finland
Finland

fi. Naantali

Åbo (Finland)
Fri
Åbo
60.452, 22.267
Åbo
Åboland
Egentliga Finland
Västra Åboland
Finland
Nystad (Finland) relaterar till
Platsens roll
relaterar till
Fri
Nystad
60.800, 21.410
Nystad
Egentliga Finland
Egentliga Finland
Finland
Björneborg (Finland) relaterar till
Platsens roll
relaterar till
Fri
Björneborg
Björneborg
Satakunta
Satakunta
Finland

fi. Pori

Raumo (Finland) relaterar till
Platsens roll
relaterar till
Fri
Raumo
Raumo
Satakunta
Satakunta
Finland
 
militärer (personer)
Helsingfors, Magasin R
Fri

Reseanteckningarna utgivna med ett biografiskt förord av Jully Ramsay (särtryck ur Finsk Militär Tidskrift 1900, 48 s.) Anteckningarna har även publicerats i boken Carl Gustaf Ramsay, Resejournal 1807 med kommenterande artiklar (Helsingfors 1999, 144 s.). Boken förvaras i Svenska litteratursällskapets bibliotek

1 fil(er)

Ja
Basuppgifter
SLSA 1082

Carl Gustav Ramsays reseanteckningar

Arkivet består av Carl Gustaf Ramsays reseanteckningar från en resa i södra Finland som han företog sommaren 1807 tillsammans med familjens musiklärare Olof Willman. Anteckningarna har publicerats i Finsk Militär Tidskrift år 1900 och i boken Carl Gustaf Ramsay, resejournal 1807, Helsingfors 1999.

  Carl Gustaf Ramsay arkivbildare
person
Ramsay
Carl Gustaf

Carl Gustaf Ramsay (f. 17.2.1783 på Jackarby gård i Borgå socken) var son till landshövdingen Otto Wilhelm Ramsay och friherrinnan Sophia Lovisa Ramsay. Som 12-åring inledde Carl Gustaf Ramsay studierna vid Karlsbergs krigsakademi i Stockholm. Efter avklarade studier utnämndes han 1799 till fänrik vid änkedrottningens livregemente på Sveaborg, till löjtnant befordrades han 1805. Ramsay deltog i 1808-1809- års krig som brigadadjutant. Han stupade i 25-års åldern i slaget i Lappo 14 juli 1808.

0.02
1
 
Esbo (Finland) relaterar till
Platsens roll
relaterar till
Fri
Esbo
60.223, 24.656
Esbo
Nyland
Nyland
Mellersta Nyland
Finland
Vichtis (Finland) relaterar till
Platsens roll
relaterar till
Fri
Vichtis
Vichtis
Nyland
Nyland
Finland
Tammela (Finland) relaterar till
Platsens roll
relaterar till
Fri
Tammela
Tammela
Egentliga Tavastland
Egentliga Tavastland
Finland
Tavastehus (Finland) relaterar till
Platsens roll
relaterar till
Fri
Tavastehus
Tavastehus
Egentliga Tavastland
Egentliga Tavastland
Finland
Kangasala (Finland) relaterar till
Platsens roll
relaterar till
Fri
Kangasala
Kangasala
Birkaland
Birkaland
Finland
Pälkäne (Finland) relaterar till
Platsens roll
relaterar till
Fri
Pälkäne
Pälkäne
Birkaland
Birkaland
Finland
Tammerfors (Finland) relaterar till
Platsens roll
relaterar till
Fri
Tammerfors
61.498, 23.762
Tammerfors
Birkaland
Birkaland
Finland
Nådendal (Finland) relaterar till
Platsens roll
relaterar till
Fri
Nådendal
60.468, 22.026
Nådendal
Egentliga Finland
Egentliga Finland
Finland

fi. Naantali

Åbo (Finland)
Fri
Åbo
60.452, 22.267
Åbo
Åboland
Egentliga Finland
Västra Åboland
Finland
Nystad (Finland) relaterar till
Platsens roll
relaterar till
Fri
Nystad
60.800, 21.410
Nystad
Egentliga Finland
Egentliga Finland
Finland
Björneborg (Finland) relaterar till
Platsens roll
relaterar till
Fri
Björneborg
Björneborg
Satakunta
Satakunta
Finland

fi. Pori

Raumo (Finland) relaterar till
Platsens roll
relaterar till
Fri
Raumo
Raumo
Satakunta
Satakunta
Finland
 
militärer (personer)
Helsingfors, Magasin R

Fri

Reseanteckningarna utgivna med ett biografiskt förord av Jully Ramsay (särtryck ur Finsk Militär Tidskrift 1900, 48 s.) Anteckningarna har även publicerats i boken Carl Gustaf Ramsay, Resejournal 1807 med kommenterande artiklar (Helsingfors 1999, 144 s.). Boken förvaras i Svenska litteratursällskapets bibliotek