Skip navigation

SLSA 1070 Stensböle gårds arkiv

Sammanfattning
Basuppgifter
SLSA 1070
Stensböle gårds arkiv

I arkivet ingår dels juridiska, ekonomiska och övriga handlingar rörande gårdsdriften på Stensböle, dels personhandlingar rörande medlemmar av släkterna von Ammondt, Boije af Gennäs, Estlander, Rotkirch, Segerstråle, Wallensköld, Wallenius och Wallensköld-Rotkirch. I arkivet ingår även en större mängd fotografier och ca 70 kartor från 1700-1900-talen.

  Stensböle gård arkivbildare
grupp eller samfund
Stensböle gård
  Edvard Reinhold von Ammondt förekommer
person
Ammondt
Edvard Reinhold von

Edvard Reinhold von Ammondt var generalmajor och guvernör. Han var gift med Olga Vivika Ramsay. Tillsammans fick de barnen Constance Sofia von Ammondt, Sigrid Johanna Ruin, Olga Anna Maria Standertskjöld och Dagmar Augusta Wilhelmina Wallensköld.

generalmajor, guvernör
  Olga Vivika von Ammondt förekommer
person
Ammondt
Olga Vivika von

Olga Vivika von Ammondt(f. Ramsay) var gift med Edvard Reinhold von Ammondt. Olga var hovfröken till den ryska kejsarinnan Dagmar(Maria Fjodorovna). Hon var dotter till Anders Edvard Ramsay och Constance Wilhelmina Reuterskjöld.

Hovfröken, friherinna
  Otto Wilhelm von Ammondt förekommer
person
Ammondt
Otto Wilhelm von
generallöjtnant
  Axel Fredrik Boije af Gennäs förekommer
person
Boije af Gennäs
Axel Fredrik

gift med Eugenie Dasjkov

konteramiral
  Johan Fredrik Boije af Gennäs förekommer
person
Boije af Gennäs
Johan Fredrik

gift med Augusta Christina Maria Rotkirch

kapten, hovråd
  Ernst Estlander förekommer
person
Estlander
Ernst

Ernst Henrik Estlander (f. i Helsingfors), jur.dr. fungerade som e. o. professor i rättshistoria vid Helsingfors universitet 1908-1937. Estlander tillhörde under ståndlantdagarnas tid ridderskapet och adeln från år 1897 och fungerade som ledamot i enkammarlantdagen till år 1945. Estlander fungerade även som mångårig ordförande för Svenska folkpartiets riksdagsgrupp.

jurist, politiker, professor, riksdagsman
  Fredrik Abraham Segerstråle förekommer
person
Segerstråle
Fredrik Abraham

gift med Emelie Rotkirch

lanthushållare
  Axel Gabriel Wallensköld förekommer
person
Wallensköld
Axel Gabriel

gift med Dagmar von Ammondt

professor, kansler
  Dagmar Wallensköld förekommer
person
Wallensköld
Dagmar
  Edvard Wallensköld förekommer
person
Wallensköld
Edvard

gift med Gunvor Estlander

med. lic. fideikommisarie
  Mathilda Rotkirch förekommer
person
Rotkirch
Mathilda

Mathilda Wilhelmina Rotkirch, född 28 juli 1813 i Borgå, död 6 mars 1842 i Åbo, var en finländsk målare. Rotkirch anses vara Finlands första kvinnliga konstnär.

26.26
253
 
5600
 
70
 
Borgå (Finland) relaterar till
Platsens roll
relaterar till
Fri
Borgå
60.397, 25.667
Borgå
Nyland
Östra Nyland
Östra Nyland
Finland
Stensböle (Borgå, Finland)
Fri
Stensböle
Borgå
Nyland
Östra Nyland
Östra Nyland
Finland
 
svenska
Helsingfors, Magasin R
Delvis förbehåll

2 fil(er)

Ja
Basuppgifter
SLSA 1070

Stensböle gårds arkiv

I arkivet ingår dels juridiska, ekonomiska och övriga handlingar rörande gårdsdriften på Stensböle, dels personhandlingar rörande medlemmar av släkterna von Ammondt, Boije af Gennäs, Estlander, Rotkirch, Segerstråle, Wallensköld, Wallenius och Wallensköld-Rotkirch. I arkivet ingår även en större mängd fotografier och ca 70 kartor från 1700-1900-talen.

  Stensböle gård arkivbildare
grupp eller samfund
Stensböle gård
  Edvard Reinhold von Ammondt förekommer
person
Ammondt
Edvard Reinhold von

Edvard Reinhold von Ammondt var generalmajor och guvernör. Han var gift med Olga Vivika Ramsay. Tillsammans fick de barnen Constance Sofia von Ammondt, Sigrid Johanna Ruin, Olga Anna Maria Standertskjöld och Dagmar Augusta Wilhelmina Wallensköld.

generalmajor, guvernör
  Olga Vivika von Ammondt förekommer
person
Ammondt
Olga Vivika von

Olga Vivika von Ammondt(f. Ramsay) var gift med Edvard Reinhold von Ammondt. Olga var hovfröken till den ryska kejsarinnan Dagmar(Maria Fjodorovna). Hon var dotter till Anders Edvard Ramsay och Constance Wilhelmina Reuterskjöld.

Hovfröken, friherinna
  Otto Wilhelm von Ammondt förekommer
person
Ammondt
Otto Wilhelm von
generallöjtnant
  Axel Fredrik Boije af Gennäs förekommer
person
Boije af Gennäs
Axel Fredrik

gift med Eugenie Dasjkov

konteramiral
  Johan Fredrik Boije af Gennäs förekommer
person
Boije af Gennäs
Johan Fredrik

gift med Augusta Christina Maria Rotkirch

kapten, hovråd
  Ernst Estlander förekommer
person
Estlander
Ernst

Ernst Henrik Estlander (f. i Helsingfors), jur.dr. fungerade som e. o. professor i rättshistoria vid Helsingfors universitet 1908-1937. Estlander tillhörde under ståndlantdagarnas tid ridderskapet och adeln från år 1897 och fungerade som ledamot i enkammarlantdagen till år 1945. Estlander fungerade även som mångårig ordförande för Svenska folkpartiets riksdagsgrupp.

jurist, politiker, professor, riksdagsman
  Fredrik Abraham Segerstråle förekommer
person
Segerstråle
Fredrik Abraham

gift med Emelie Rotkirch

lanthushållare
  Axel Gabriel Wallensköld förekommer
person
Wallensköld
Axel Gabriel

gift med Dagmar von Ammondt

professor, kansler
  Dagmar Wallensköld förekommer
person
Wallensköld
Dagmar
  Edvard Wallensköld förekommer
person
Wallensköld
Edvard

gift med Gunvor Estlander

med. lic. fideikommisarie
  Mathilda Rotkirch förekommer
person
Rotkirch
Mathilda

Mathilda Wilhelmina Rotkirch, född 28 juli 1813 i Borgå, död 6 mars 1842 i Åbo, var en finländsk målare. Rotkirch anses vara Finlands första kvinnliga konstnär.

26.26
253
 
5600
 
70
 
Borgå (Finland) relaterar till
Platsens roll
relaterar till
Fri
Borgå
60.397, 25.667
Borgå
Nyland
Östra Nyland
Östra Nyland
Finland
Stensböle (Borgå, Finland)
Fri
Stensböle
Borgå
Nyland
Östra Nyland
Östra Nyland
Finland
 
svenska
Helsingfors, Magasin R

Delvis förbehåll

Innehåll