Skip navigation

SLSA 1051 Maire Peltonens arkiv

Sammanfattning
Basuppgifter
SLSA 1051
Maire Peltonens arkiv

Arkivet innehåller korrespondens, handlingar och fotografier i anknytning till Maire Westerholms (g. Peltonen) tid som krigsbarn i Göteborg i Sverige åren 1940-1945. En stor del av korrespondensen är renskriven. Arkivet innehåller även en dagbok från 1945-1946 samt ett ljudband med en intervju med Anna Winberg. Även handlingar och foton gällande det Blå huset i Åbo (Wikeströmska huset), Svartå bruk och dess historia samt inbördeskriget 1918.

  Maire Ane Lillian Peltonen arkivbildare
person
Peltonen
Maire Ane Lillian

Maire Peltonen (f. Westerholm) skickades som krigsbarn till Sverige och vistades där i tre repriser under åren krigsåren 1940-1945.

  Karl Frans Westerholm förekommer
person
Westerholm
Karl Frans

Fabriksarbetare från Svartå. Anslöt sig till de röda under inbördeskriget 1918 och dömdes till tio års tukthus samt förlorat medborgerligt förtroende under tolv års tid.

0.28
5
68
 
1
 
Göteborg (Sverige) relaterar till
Platsens roll
relaterar till
Fri
Göteborg
57.672, 11.981
Göteborg
Västergötland
Sverige
Sverige relaterar till
Platsens roll
relaterar till
Fri
Sverige
Sverige
Åbo (Finland) relaterar till
Platsens roll
relaterar till
Fri
Åbo
60.452, 22.267
Åbo
Åboland
Egentliga Finland
Västra Åboland
Finland
 
svenska
Helsingfors, Magasin R
Fri
Arkiv

2 fil(er)

Ja
Basuppgifter
SLSA 1051

Maire Peltonens arkiv

Arkivet innehåller korrespondens, handlingar och fotografier i anknytning till Maire Westerholms (g. Peltonen) tid som krigsbarn i Göteborg i Sverige åren 1940-1945. En stor del av korrespondensen är renskriven. Arkivet innehåller även en dagbok från 1945-1946 samt ett ljudband med en intervju med Anna Winberg. Även handlingar och foton gällande det Blå huset i Åbo (Wikeströmska huset), Svartå bruk och dess historia samt inbördeskriget 1918.

  Maire Ane Lillian Peltonen arkivbildare
person
Peltonen
Maire Ane Lillian

Maire Peltonen (f. Westerholm) skickades som krigsbarn till Sverige och vistades där i tre repriser under åren krigsåren 1940-1945.

  Karl Frans Westerholm förekommer
person
Westerholm
Karl Frans

Fabriksarbetare från Svartå. Anslöt sig till de röda under inbördeskriget 1918 och dömdes till tio års tukthus samt förlorat medborgerligt förtroende under tolv års tid.

0.28
5
68
 
1
 
Göteborg (Sverige) relaterar till
Platsens roll
relaterar till
Fri
Göteborg
57.672, 11.981
Göteborg
Västergötland
Sverige
Sverige relaterar till
Platsens roll
relaterar till
Fri
Sverige
Sverige
Åbo (Finland) relaterar till
Platsens roll
relaterar till
Fri
Åbo
60.452, 22.267
Åbo
Åboland
Egentliga Finland
Västra Åboland
Finland
 
svenska
Helsingfors, Magasin R

Fri
Arkiv

Innehåll