Skip navigation

SLS 407 Idrottslekar

Sammanfattning
Basuppgifter
SLS 407
Idrottslekar

Fotografier av lekar och prov. Reseberättelse.

  Maximilian Stejskal insamlare
person
Stejskal
Maximilian
Pens. gymnastiklärare, fil.dr. forskare

Födelseort: Helsingfors

0.04
1
 
57
 
203
 
Esse (Pedersöre, Finland) insamlingsort
Platsens roll
insamlingsort
Fri
Esse
63.593, 23.051
Pedersöre
Österbotten
Österbotten
Norra Österbotten
Finland
Nedervetil (Kronoby, Finland) insamlingsort
Platsens roll
insamlingsort
Fri
Nedervetil
63.708, 23.327
Kronoby
Österbotten
Österbotten
Norra Österbotten
Finland
Terjärv (Kronoby, Finland) insamlingsort
Platsens roll
insamlingsort
Fri
Terjärv
63.545, 23.512
Kronoby
Österbotten
Österbotten
Norra Österbotten
Finland
 
styrkeprov vighetsprov
svenska
Helsingfors, Magasin R

Samlingen är en del av Unescos världsminne. Sammanlagt 544 samlingar av de äldsta folkloristiska, etnografiska och lingvistiska samlingarna vid SLS arkiv upptogs på den nationella listan år 2021.

Fri
Samling

Behandlad i Folklig idrott. Folklivsstudier utgivna genom Folkkultursarkivet III. Skrifter utgivna av Svenska litteratursällskapet i Finland (344). Se även SLS 397, SLS 399, SLS 400, SLS 404, SLS 403, SLS 414, SLS 487.

1 fil(er)

Ja
Basuppgifter
SLS 407

Idrottslekar

Fotografier av lekar och prov. Reseberättelse.

  Maximilian Stejskal insamlare
person
Stejskal
Maximilian
Pens. gymnastiklärare, fil.dr. forskare

Födelseort: Helsingfors

0.04
1
 
57
 
203
 
Esse (Pedersöre, Finland) insamlingsort
Platsens roll
insamlingsort
Fri
Esse
63.593, 23.051
Pedersöre
Österbotten
Österbotten
Norra Österbotten
Finland
Nedervetil (Kronoby, Finland) insamlingsort
Platsens roll
insamlingsort
Fri
Nedervetil
63.708, 23.327
Kronoby
Österbotten
Österbotten
Norra Österbotten
Finland
Terjärv (Kronoby, Finland) insamlingsort
Platsens roll
insamlingsort
Fri
Terjärv
63.545, 23.512
Kronoby
Österbotten
Österbotten
Norra Österbotten
Finland
 
styrkeprov vighetsprov
svenska
Helsingfors, Magasin R

Samlingen är en del av Unescos världsminne. Sammanlagt 544 samlingar av de äldsta folkloristiska, etnografiska och lingvistiska samlingarna vid SLS arkiv upptogs på den nationella listan år 2021.


Fri
Samling

Behandlad i Folklig idrott. Folklivsstudier utgivna genom Folkkultursarkivet III. Skrifter utgivna av Svenska litteratursällskapet i Finland (344). Se även SLS 397, SLS 399, SLS 400, SLS 404, SLS 403, SLS 414, SLS 487.

Innehåll