Skip navigation

SLS 403 Idrottslekar

Sammanfattning
Basuppgifter
SLS 403
Idrottslekar

Samlingen innehåller fotografier av lekar och prov.

  Maximilian Stejskal insamlare
person
Stejskal
Maximilian
Pens. gymnastiklärare, fil.dr. forskare

Födelseort: Helsingfors

0.04
1
 
39
 
238
 
Lappfjärd (Kristinestad, Finland) insamlingsort
Platsens roll
insamlingsort
Fri
Lappfjärd
62.255, 21.525
Kristinestad
Österbotten
Österbotten
Södra Österbotten
Finland
Närpes (Finland) insamlingsort
Platsens roll
insamlingsort
Fri
Närpes
62.485, 21.333
Närpes
Österbotten
Österbotten
Södra Österbotten
Finland
Sideby (Kristinestad, Finland) insamlingsort
Platsens roll
insamlingsort
Fri
Sideby
62.031, 21.336
Kristinestad
Österbotten
Österbotten
Södra Österbotten
Finland
 
styrkeprov vighetsprov
svenska
Helsingfors, Magasin R

Samlingen är en del av Unescos världsminne. Sammanlagt 544 samlingar av de äldsta folkloristiska, etnografiska och lingvistiska samlingarna vid SLS arkiv upptogs på den nationella listan år 2021.

Fri
Samling

Behandlad i Folklig idrott. Folklivsstudier III utgivna genom Folkkultursarkivet. Skrifter utgivna av Svenska litteratursällskapet i Finland (344). Helsingfors 1954. Se även SLS 397, SLS 399, SLS 400, SLS 404, SLS 407, SLS 414, SLS 487.

1 fil(er)

Ja
Basuppgifter
SLS 403

Idrottslekar

Samlingen innehåller fotografier av lekar och prov.

  Maximilian Stejskal insamlare
person
Stejskal
Maximilian
Pens. gymnastiklärare, fil.dr. forskare

Födelseort: Helsingfors

0.04
1
 
39
 
238
 
Lappfjärd (Kristinestad, Finland) insamlingsort
Platsens roll
insamlingsort
Fri
Lappfjärd
62.255, 21.525
Kristinestad
Österbotten
Österbotten
Södra Österbotten
Finland
Närpes (Finland) insamlingsort
Platsens roll
insamlingsort
Fri
Närpes
62.485, 21.333
Närpes
Österbotten
Österbotten
Södra Österbotten
Finland
Sideby (Kristinestad, Finland) insamlingsort
Platsens roll
insamlingsort
Fri
Sideby
62.031, 21.336
Kristinestad
Österbotten
Österbotten
Södra Österbotten
Finland
 
styrkeprov vighetsprov
svenska
Helsingfors, Magasin R

Samlingen är en del av Unescos världsminne. Sammanlagt 544 samlingar av de äldsta folkloristiska, etnografiska och lingvistiska samlingarna vid SLS arkiv upptogs på den nationella listan år 2021.


Fri
Samling

Behandlad i Folklig idrott. Folklivsstudier III utgivna genom Folkkultursarkivet. Skrifter utgivna av Svenska litteratursällskapet i Finland (344). Helsingfors 1954. Se även SLS 397, SLS 399, SLS 400, SLS 404, SLS 407, SLS 414, SLS 487.

Innehåll