Skip navigation

SLS 2308 Berättelser om finlandssvensk migration

Sammanfattning
Basuppgifter
SLS 2308
Berättelser om finlandssvensk migration

Intervjuer med sverigemigranter

  Mindy Svenlin insamlare
person
Svenlin
Mindy
10
 
Sverige
Fri
Sverige
Sverige
Sverige
Fri
Sverige
Sverige
 
Fri
Samling

Finlandssvensk migration

Basuppgifter
SLS 2308

Berättelser om finlandssvensk migration

Intervjuer med sverigemigranter

  Mindy Svenlin insamlare
person
Svenlin
Mindy
10
 
Sverige
Fri
Sverige
Sverige
Sverige
Fri
Sverige
Sverige
 

Fri
Samling

Finlandssvensk migration