Skip navigation

SLS 2306 Tur och retur

Yhteenveto
Perustiedot
SLS 2306
Tur och retur

Frågelista om migration bland finlandssvenskar. Webbfrågelista, 300 digitala svar och 6 papperssvar.

  Yrsa Lindqvist insamlare
henkilö
Lindqvist
Yrsa

Arkivarie (etnologi) 1997-

Första arkivarie 2017-

Födelseort: Sibbo

  Susanne Österlund-Pötzsch insamlare
henkilö
Österlund-Pötzsch
Susanne

Vikarerande amanuens ÖTA 2005, Arkivarie FKA 2012-

Arkivarie / Docent
  Lena Marander-Eklund insamlare
henkilö
Marander-Eklund
Lena

Lena Marander-Eklund

0.1
2
 
8
 
 
umgänge
Helsingfors, Magasin R
Julkinen
Kokoelma

Frågelista, projektet Finlandssvensk migration

Perustiedot
SLS 2306

Tur och retur

Frågelista om migration bland finlandssvenskar. Webbfrågelista, 300 digitala svar och 6 papperssvar.

  Yrsa Lindqvist insamlare
henkilö
Lindqvist
Yrsa

Arkivarie (etnologi) 1997-

Första arkivarie 2017-

Födelseort: Sibbo

  Susanne Österlund-Pötzsch insamlare
henkilö
Österlund-Pötzsch
Susanne

Vikarerande amanuens ÖTA 2005, Arkivarie FKA 2012-

Arkivarie / Docent
  Lena Marander-Eklund insamlare
henkilö
Marander-Eklund
Lena

Lena Marander-Eklund

0.1
2
 
8
 
 
umgänge
Helsingfors, Magasin R

Julkinen
Kokoelma

Frågelista, projektet Finlandssvensk migration