Skip navigation

SLS 2245 Gåendepraktiker

Sammanfattning
Basuppgifter
SLS 2245
Gåendepraktiker

Ljudband, intervjuer om olika typer av gående

  Susanne Österlund-Pötzsch insamlare
person
Österlund-Pötzsch
Susanne

Vikarerande amanuens ÖTA 2005, Arkivarie FKA 2012-

Arkivarie / Docent
1
 
15
 
Helsingfors (Finland) insamlingsort
Platsens roll
insamlingsort
Fri
Helsingfors
60.167, 24.944
Helsingfors
Nyland
Nyland
Mellersta Nyland
Finland
Åbo (Finland) insamlingsort
Platsens roll
insamlingsort
Fri
Åbo
60.452, 22.267
Åbo
Åboland
Egentliga Finland
Västra Åboland
Finland
Mariehamn (Finland) insamlat i/på
Platsens roll
insamlat i/på
Fri
Mariehamn
60.097, 19.935
Mariehamn
Åland
Åland
Västra Åland
Finland
 
promenader
svenska
Helsingfors, Magasin R
Delvis förbehåll
Samling
Basuppgifter
SLS 2245

Gåendepraktiker

Ljudband, intervjuer om olika typer av gående

  Susanne Österlund-Pötzsch insamlare
person
Österlund-Pötzsch
Susanne

Vikarerande amanuens ÖTA 2005, Arkivarie FKA 2012-

Arkivarie / Docent
1
 
15
 
Helsingfors (Finland) insamlingsort
Platsens roll
insamlingsort
Fri
Helsingfors
60.167, 24.944
Helsingfors
Nyland
Nyland
Mellersta Nyland
Finland
Åbo (Finland) insamlingsort
Platsens roll
insamlingsort
Fri
Åbo
60.452, 22.267
Åbo
Åboland
Egentliga Finland
Västra Åboland
Finland
Mariehamn (Finland) insamlat i/på
Platsens roll
insamlat i/på
Fri
Mariehamn
60.097, 19.935
Mariehamn
Åland
Åland
Västra Åland
Finland
 
promenader
svenska
Helsingfors, Magasin R

Delvis förbehåll
Samling

Innehåll