Skip navigation

SLS 2105 Ortnamn i Jakobstad

Sammanfattning
Basuppgifter
SLS 2105
Ortnamn i Jakobstad

Inofficiella ortnamn i Jakobstad upptecknade 2007. Samlingen består av en lista över de insamlade namnen enligt informant.

  Linda Huldén insamlare
person
Huldén
Linda

Tf arkivarie 2006.

1
 
Jakobstad (Finland) insamlingsort
Platsens roll
insamlingsort
Fri
Jakobstad
63.672, 22.710
Jakobstad
Österbotten
Österbotten
Norra Österbotten
Finland

fi. Pietarsaari

 
stadsnamn
Helsingfors, Magasin R

Samlingen ingår i insamlingsprojektet Namnen i våra städer som dokumenterat inofficiella ortnamn i de finlandssvenska städerna. Ett urval av namnen i samlingen finns på webbsidan stadsnamn.sls.fi.

Fri
Samling

Namnen i våra städer

Basuppgifter
SLS 2105

Ortnamn i Jakobstad

Inofficiella ortnamn i Jakobstad upptecknade 2007. Samlingen består av en lista över de insamlade namnen enligt informant.

  Linda Huldén insamlare
person
Huldén
Linda

Tf arkivarie 2006.

1
 
Jakobstad (Finland) insamlingsort
Platsens roll
insamlingsort
Fri
Jakobstad
63.672, 22.710
Jakobstad
Österbotten
Österbotten
Norra Österbotten
Finland

fi. Pietarsaari

 
stadsnamn
Helsingfors, Magasin R

Samlingen ingår i insamlingsprojektet Namnen i våra städer som dokumenterat inofficiella ortnamn i de finlandssvenska städerna. Ett urval av namnen i samlingen finns på webbsidan stadsnamn.sls.fi.


Fri
Samling

Namnen i våra städer