Skip navigation

SLS 2098 Spara det finlandssvenska talet

Sammanfattning
Basuppgifter
SLS 2098
Spara det finlandssvenska talet

Material som tillkommit genom insamlingsprojektet Spara det finlandssvenska talet 2005-2008. Syftet var att dokumentera svenskan i Finland i början av 2000-talet. Fokus låg huvudsakligen på det vardagliga språket, och intervjuer i hemmiljö utgjorde därför den största delen av projektet. Inspelningsassistenter med anknytning till orten gjorde informella intervjuer med både äldre och yngre personer, enskilt eller parvis. Dessutom har projektet dokumenterat språkbruket i andra situationer och sammanhang genom att göra inspelningar av gruppsamtal i olika studiemiljöer och av föredrag hållna i Svenska litteratursällskapets föreläsningsserie. Projektet resulterade i inspelningar av samtal och intervjuer med mer än 1 000 personer. Inspelningarna speglar den språkliga mångfalden i hela det svensktalande Finland, från Karleby i norr till Eckerö i väster och Kotka i öster.

  Lisa Södergård insamlare
person
Södergård
Lisa

Vikarie på Språkarkivet 2004. Projektkoordinator för Spara det finlandssvenska talet 2005-2008. Arkivarie på Språkarkivet 2009-

0.326
7
 
28
 
105
 
1086
 
10
 
 
stadsspråk
svenska
Helsingfors, Magasin R
Fri
Samling

Spara det finlandssvenska talet

1 fil(er)

Ja
Basuppgifter
SLS 2098

Spara det finlandssvenska talet

Material som tillkommit genom insamlingsprojektet Spara det finlandssvenska talet 2005-2008. Syftet var att dokumentera svenskan i Finland i början av 2000-talet. Fokus låg huvudsakligen på det vardagliga språket, och intervjuer i hemmiljö utgjorde därför den största delen av projektet. Inspelningsassistenter med anknytning till orten gjorde informella intervjuer med både äldre och yngre personer, enskilt eller parvis. Dessutom har projektet dokumenterat språkbruket i andra situationer och sammanhang genom att göra inspelningar av gruppsamtal i olika studiemiljöer och av föredrag hållna i Svenska litteratursällskapets föreläsningsserie. Projektet resulterade i inspelningar av samtal och intervjuer med mer än 1 000 personer. Inspelningarna speglar den språkliga mångfalden i hela det svensktalande Finland, från Karleby i norr till Eckerö i väster och Kotka i öster.

  Lisa Södergård insamlare
person
Södergård
Lisa

Vikarie på Språkarkivet 2004. Projektkoordinator för Spara det finlandssvenska talet 2005-2008. Arkivarie på Språkarkivet 2009-

0.326
7
 
28
 
105
 
1086
 
10
 
 
stadsspråk
svenska
Helsingfors, Magasin R

Fri
Samling

Spara det finlandssvenska talet

Innehåll