Skip navigation

SLS 2092 Ortnamn i Helsingfors

Sammanfattning
Basuppgifter
SLS 2092
Ortnamn i Helsingfors

Samlingen innehåller 472 inofficiella ortnamn i Helsingfors. Samlingen är kartfäst och skriven med grov ljudbeteckning. Namnen finns i Excel-format, men i samlingen utprintad i tre olika versioner: sorterade enligt inofficiella namn, sorterade enligt officiella namn och sorterade enligt stadsdel, adress. Samlingen innehåller 734 namn, 17 kartor med numrerade orter, 1 översiktskarta. I samlingen ingår även en lista över stadsdelarnas förkortningar, en lista över informanter och en insamlingsdagbok. Till samlingen hör även fotografier och det finns en förteckning över dessa. Tillägg: namnlistor gjorda av elever vid Tölö gymnasium år 2021 & 2022 infogade i samlingen.

  Sofia Wahlström insamlare
person
Wahlström
Sofia

Timassistent vid Språkarkivet 30.5-29.8.2005.

0.02
1
 
110
 
18
 
Helsingfors (Finland) insamlingsort
Platsens roll
insamlingsort
Fri
Helsingfors
60.167, 24.944
Helsingfors
Nyland
Nyland
Mellersta Nyland
Finland
 
stadsnamn
svenska
Helsingfors, Magasin R

Samlingen ingår i insamlingsprojektet Namnen i våra städer som dokumenterat inofficiella ortnamn i de finlandssvenska städerna. Ett urval av namnen i samlingen finns på webbsidan stadsnamn.sls.fi.

Fri
Samling

Namnen i våra städer

2 fil(er)

Ja
Basuppgifter
SLS 2092

Ortnamn i Helsingfors

Samlingen innehåller 472 inofficiella ortnamn i Helsingfors. Samlingen är kartfäst och skriven med grov ljudbeteckning. Namnen finns i Excel-format, men i samlingen utprintad i tre olika versioner: sorterade enligt inofficiella namn, sorterade enligt officiella namn och sorterade enligt stadsdel, adress. Samlingen innehåller 734 namn, 17 kartor med numrerade orter, 1 översiktskarta. I samlingen ingår även en lista över stadsdelarnas förkortningar, en lista över informanter och en insamlingsdagbok. Till samlingen hör även fotografier och det finns en förteckning över dessa. Tillägg: namnlistor gjorda av elever vid Tölö gymnasium år 2021 & 2022 infogade i samlingen.

  Sofia Wahlström insamlare
person
Wahlström
Sofia

Timassistent vid Språkarkivet 30.5-29.8.2005.

0.02
1
 
110
 
18
 
Helsingfors (Finland) insamlingsort
Platsens roll
insamlingsort
Fri
Helsingfors
60.167, 24.944
Helsingfors
Nyland
Nyland
Mellersta Nyland
Finland
 
stadsnamn
svenska
Helsingfors, Magasin R

Samlingen ingår i insamlingsprojektet Namnen i våra städer som dokumenterat inofficiella ortnamn i de finlandssvenska städerna. Ett urval av namnen i samlingen finns på webbsidan stadsnamn.sls.fi.


Fri
Samling

Namnen i våra städer

Innehåll