Skip navigation

SLS 2069 Tyska och finländska stadsguiders förmedling av den bayerska kulturen och staden München

Sammanfattning
Basuppgifter
SLS 2069
Tyska och finländska stadsguiders förmedling av den bayerska kulturen och staden München

Intervjuer med guider i München

  Ulrika Lindberg insamlare
person
Lindberg
Ulrika
0.04
1
 
196
 
10
 
München (Tyskland) insamlingsort
Platsens roll
insamlingsort
Fri
München
48.133, 11.567
München
Bayern
Tyskland
 
Helsingfors, Magasin R
Delvis förbehåll
Samling

Materialet har behandlats i pro gradu avhandlingen i nordisk etnologi vid Åbo Akademi "Det är roligt att presentera min stad för främmande människor "En studie i stadsguiders syn på sin förmedling av München. 2005.

Basuppgifter
SLS 2069

Tyska och finländska stadsguiders förmedling av den bayerska kulturen och staden München

Intervjuer med guider i München

  Ulrika Lindberg insamlare
person
Lindberg
Ulrika
0.04
1
 
196
 
10
 
München (Tyskland) insamlingsort
Platsens roll
insamlingsort
Fri
München
48.133, 11.567
München
Bayern
Tyskland
 
Helsingfors, Magasin R

Delvis förbehåll
Samling

Materialet har behandlats i pro gradu avhandlingen i nordisk etnologi vid Åbo Akademi "Det är roligt att presentera min stad för främmande människor "En studie i stadsguiders syn på sin förmedling av München. 2005.