Skip navigation

SLS 2057 Teaterintresse, gemenskap och umgänge

Overview
Basic info
SLS 2057
Teaterintresse, gemenskap och umgänge

Samlingen innehåller intervjuer med personer som varit verksamma i Svenska Teaterföreningen i Finland.

  Monica Ståhls-Hindsberg insamlare
person
Ståhls-Hindsberg
Monica

Arkivarie (etnologi) vid FKA 2003-2011.

  Linnea Stara insamlare
person
Stara
Linnea
0.01
1
 
15
 
148
 
4
 
Helsingfors (Finland) insamlingsort
Place role
insamlingsort
Public
Helsingfors
60.167, 24.944
Helsingfors
Nyland
Nyland
Mellersta Nyland
Finland
 
umgänge
Helsingfors, Magasin R
Partly restricted
Collection

Se även Historiken "Svenska Teaterföreningen i Finland 1913-1963" av M. Lüchou, finns i SLS bibliotek.

2 file(s)

Yes
Basic info
SLS 2057

Teaterintresse, gemenskap och umgänge

Samlingen innehåller intervjuer med personer som varit verksamma i Svenska Teaterföreningen i Finland.

  Monica Ståhls-Hindsberg insamlare
person
Ståhls-Hindsberg
Monica

Arkivarie (etnologi) vid FKA 2003-2011.

  Linnea Stara insamlare
person
Stara
Linnea
0.01
1
 
15
 
148
 
4
 
Helsingfors (Finland) insamlingsort
Place role
insamlingsort
Public
Helsingfors
60.167, 24.944
Helsingfors
Nyland
Nyland
Mellersta Nyland
Finland
 
umgänge
Helsingfors, Magasin R

Partly restricted
Collection

Se även Historiken "Svenska Teaterföreningen i Finland 1913-1963" av M. Lüchou, finns i SLS bibliotek.