Skip navigation

SLS 1714 Folkhälsans förebyggande hälsovård på 1920 - talet

Overview
Basic info
SLS 1714
Folkhälsans förebyggande hälsovård på 1920 - talet

Fotografier (1910-1925 ) av solbehandling och gymnastik, snedryggar, massundersökning, sol - och luftbad, Folkhälsans solbarn, sommarkoloni och Folkhälsans systermöte. 18 diapositiv.

  Samfundet Folkhälsan arkivbildare
group or coorporation
Samfundet Folkhälsan
0.01
1
 
94
 
4
 
Grankulla (Finland) insamlingsort
Place role
insamlingsort
Public
Grankulla
60.212, 24.729
Grankulla
Nyland
Nyland
Mellersta Nyland
Finland
Närpes (Finland) insamlingsort
Place role
insamlingsort
Public
Närpes
62.485, 21.333
Närpes
Österbotten
Österbotten
Södra Österbotten
Finland
Pörtom (Närpes, Finland) insamlingsort
Place role
insamlingsort
Public
Pörtom
62.713, 21.612
Närpes
Österbotten
Österbotten
Södra Österbotten
Finland
Replot (Korsholm, Finland) insamlingsort
Place role
insamlingsort
Public
Replot
63.221, 21.252
Korsholm
Österbotten
Österbotten
Mellersta Österbotten
Finland
Sibbo (Finland) insamlingsort
Place role
insamlingsort
Public
Sibbo
60.377, 25.269
Sibbo
Nyland
Östra Nyland
Östra Nyland
Finland
Vasa (Finland) insamlingsort
Place role
insamlingsort
Public
Vasa
63.096, 21.619
Vasa
Österbotten
Österbotten
Mellersta Österbotten
Finland
Övermark (Närpes, Finland) insamlingsort
Place role
insamlingsort
Public
Övermark
62.609, 21.461
Närpes
Österbotten
Österbotten
Södra Österbotten
Finland
 
folkhälsoarbete
Helsingfors, Magasin R
Restricted
Collection

Samfundet Folkhälsan

1 file(s)

Yes
Basic info
SLS 1714

Folkhälsans förebyggande hälsovård på 1920 - talet

Fotografier (1910-1925 ) av solbehandling och gymnastik, snedryggar, massundersökning, sol - och luftbad, Folkhälsans solbarn, sommarkoloni och Folkhälsans systermöte. 18 diapositiv.

  Samfundet Folkhälsan arkivbildare
group or coorporation
Samfundet Folkhälsan
0.01
1
 
94
 
4
 
Grankulla (Finland) insamlingsort
Place role
insamlingsort
Public
Grankulla
60.212, 24.729
Grankulla
Nyland
Nyland
Mellersta Nyland
Finland
Närpes (Finland) insamlingsort
Place role
insamlingsort
Public
Närpes
62.485, 21.333
Närpes
Österbotten
Österbotten
Södra Österbotten
Finland
Pörtom (Närpes, Finland) insamlingsort
Place role
insamlingsort
Public
Pörtom
62.713, 21.612
Närpes
Österbotten
Österbotten
Södra Österbotten
Finland
Replot (Korsholm, Finland) insamlingsort
Place role
insamlingsort
Public
Replot
63.221, 21.252
Korsholm
Österbotten
Österbotten
Mellersta Österbotten
Finland
Sibbo (Finland) insamlingsort
Place role
insamlingsort
Public
Sibbo
60.377, 25.269
Sibbo
Nyland
Östra Nyland
Östra Nyland
Finland
Vasa (Finland) insamlingsort
Place role
insamlingsort
Public
Vasa
63.096, 21.619
Vasa
Österbotten
Österbotten
Mellersta Österbotten
Finland
Övermark (Närpes, Finland) insamlingsort
Place role
insamlingsort
Public
Övermark
62.609, 21.461
Närpes
Österbotten
Österbotten
Södra Österbotten
Finland
 
folkhälsoarbete
Helsingfors, Magasin R

Restricted
Collection

Samfundet Folkhälsan