Skip navigation

ÖTA 70 Vishäften från Vörå

Sammanfattning
Basuppgifter
ÖTA 70
Vishäften från Vörå

Vishäften och lösblad med upptecknad visa, från Vörå. Nedtecknade visor, uppsatser, brev, sentenser i anslutning till visorna. 199 visor, 4 uppsatser.

  Johan Påhls förekommer
person
Påhls
Johan
  Irene Påhls förekommer
person
Påhls
Irene
  Anna Lisa Påhls förekommer
person
Påhls
Anna Lisa
  Anna Josefina Påhls förekommer
person
Påhls
Anna Josefina
  Alfred Rasmus förekommer
person
Rasmus
Alfred
  Elvi Påhls förekommer
person
Påhls
Elvi
  J. Isaacson förekommer
person
Isaacson
J.
0.04
1
 
485
 
Vörå (Finland) relaterar till
Platsens roll
relaterar till
Fri
Vörå
63.128, 22.247
Vörå
Österbotten
Österbotten
Mellersta Österbotten
Finland
Rökiö (Vörå, Finland)
Fri
Rökiö
Vörå
Österbotten
Österbotten
Mellersta Österbotten
Finland
vishäften kärleksvisor visor om ungkarlar och gammalpigor
svenska
Vasa, Magasin V
Fri
Samling

1 fil(er)

Ja
Basuppgifter
ÖTA 70

Vishäften från Vörå

Vishäften och lösblad med upptecknad visa, från Vörå. Nedtecknade visor, uppsatser, brev, sentenser i anslutning till visorna. 199 visor, 4 uppsatser.

  Johan Påhls förekommer
person
Påhls
Johan
  Irene Påhls förekommer
person
Påhls
Irene
  Anna Lisa Påhls förekommer
person
Påhls
Anna Lisa
  Anna Josefina Påhls förekommer
person
Påhls
Anna Josefina
  Alfred Rasmus förekommer
person
Rasmus
Alfred
  Elvi Påhls förekommer
person
Påhls
Elvi
  J. Isaacson förekommer
person
Isaacson
J.
0.04
1
 
485
 
Vörå (Finland) relaterar till
Platsens roll
relaterar till
Fri
Vörå
63.128, 22.247
Vörå
Österbotten
Österbotten
Mellersta Österbotten
Finland
Rökiö (Vörå, Finland)
Fri
Rökiö
Vörå
Österbotten
Österbotten
Mellersta Österbotten
Finland
 
vishäften kärleksvisor visor om ungkarlar och gammalpigor
svenska
Vasa, Magasin V

Fri
Samling

Innehåll