Skip navigation

ÖTA 35 Eugen Bymans arkiv

Sammanfattning
Basuppgifter
ÖTA 35
Eugen Bymans arkiv

4 st. fotoalbum, svartvita fotografier med privata familjebilder. Motiv från Vasa, Bergö, Kristinestad samt resmål utomlands. Skärgårdsmotiv från Bergö, båtutfärder till Rönnskär, Storskär, Valsörarna, Bergö gaddarna, fiskelägen, lotstationer, gruppbilder av ungdomar i byn, arbetsbilder av bl a fiske och hushållsarbete, fritid. Exteriör- och interiörfotografier från familjerna E.A. Mitts, Sambergs och Sundmans sommarvillor.

  Eugen Byman arkivbildare
person
Byman
Eugen
Föreståndare (Vasa bussstation)
  Ernst August Mitts förekommer
person
Mitts
Ernst August
E A

Född på Valsörarna i Björkö, uppvuxen i Sundom. Folkskollärare 1913, studentexamen 1927, fil.mag. 1933. Folkskollärare i Rimal skola, Solf. Rektor för den vandrande folkhögskolan Breidablick 1922-35, avlade under tiden studentexamen och magistersexamen. folkskolinspektör i Vasa stad 1935-45, i Vasa disktrikt 1945-1958. Erhöll skolrådstitel 1952. Ordförande och medlem i ett flertal organisationer i Österbotten, Ordf. i Svenska Österbottens ungdomsförbund 1924-26, Svenska Österbottens kulturförbund 1947-48, medlem av folktinget 1941-46, initiativtagare till Svenska Österbottens fiskarförbund, ordf. Ordf. inom handelslagsdistriktet i 30 år. Veteran från 1918-års krig. Redaktör för Vasa Posten 1927-29, artiklar i Vasabladet fram till sin död. Gav ut böcker under pseudonym Alvar Mogård, flera historiker under eget namn. Anonyma vädertydor i Vasabladet i många år.

Folkskollärare, rektor, skolråd, folkskolinspektor
  Johan Wilhelm Samberg förekommer
person
Samberg
Johan Wilhelm

Vasa Elektriskas första verkställande direktör (1892), rektor

Rektor, ing.
  Rut Sundman förekommer
person
Sundman
Rut
  Anna Mitts förekommer
person
Mitts
Anna

dotter till rektor Johan Wilhelm Samberg och Aina Pettersson

  Dallas Sundman förekommer
person
Sundman
Dallas
  Kurt Hallbäck förekommer
person
Hallbäck
Kurt
  Aina Maria Samberg förekommer
person
Samberg
Aina Maria
  Inga Samberg förekommer
person
Samberg
Inga
0.1
2
 
611
 
4
 
1
 
Vasa (Finland) relaterar till
Platsens roll
relaterar till
Fri
Vasa
63.096, 21.619
Vasa
Österbotten
Österbotten
Mellersta Österbotten
Finland
Bergö (Malax, Finland) relaterar till
Platsens roll
relaterar till
Fri
Bergö
62.969, 21.191
Malax
Österbotten
Österbotten
Södra Österbotten
Finland
Kristinestad (Finland) relaterar till
Platsens roll
relaterar till
Fri
Kristinestad
62.277, 21.369
Kristinestad
Österbotten
Österbotten
Södra Österbotten
Finland
Bergö gaddarna (Malax, Finland) relaterar till
Platsens roll
relaterar till
Fri
Bergö gaddarna
Malax
Österbotten
Österbotten
Södra Österbotten
Finland

skärgrupp i Bergö

Valsörarna (Korsholm, Finland) relaterar till
Platsens roll
relaterar till
Fri
Valsörarna
Korsholm
Österbotten
Österbotten
Mellersta Österbotten
Finland
Storskäret (Malax, Finland) relaterar till
Platsens roll
relaterar till
Fri
Storskäret
Malax
Österbotten
Österbotten
Södra Österbotten
Finland
Rönnskären (Malax, Finland) relaterar till
Platsens roll
relaterar till
Fri
Rönnskären
Malax
Österbotten
Österbotten
Södra Österbotten
Finland

skärgrupp i Bergö

Fäliskäret (Malax, Finland) relaterar till
Platsens roll
relaterar till
Fri
Fäliskäret
Malax
Österbotten
Österbotten
Södra Österbotten
Finland

skär i Bergö

Perisgrund (Malax, Finland) relaterar till
Platsens roll
relaterar till
Fri
Perisgrund
Malax
Österbotten
Österbotten
Södra Österbotten
Finland
Märaskär (Korsholm, Finland) relaterar till
Platsens roll
relaterar till
Fri
Märaskär
Korsholm
Österbotten
Österbotten
Mellersta Österbotten
Finland

skärgrupp i Kvevlax

 
fiskelägen skärgård exteriörer
svenska
Vasa, Magasin V
Fri
Arkiv

3 fil(er)

Ja
Basuppgifter
ÖTA 35

Eugen Bymans arkiv

4 st. fotoalbum, svartvita fotografier med privata familjebilder. Motiv från Vasa, Bergö, Kristinestad samt resmål utomlands. Skärgårdsmotiv från Bergö, båtutfärder till Rönnskär, Storskär, Valsörarna, Bergö gaddarna, fiskelägen, lotstationer, gruppbilder av ungdomar i byn, arbetsbilder av bl a fiske och hushållsarbete, fritid. Exteriör- och interiörfotografier från familjerna E.A. Mitts, Sambergs och Sundmans sommarvillor.

  Eugen Byman arkivbildare
person
Byman
Eugen
Föreståndare (Vasa bussstation)
  Ernst August Mitts förekommer
person
Mitts
Ernst August
E A

Född på Valsörarna i Björkö, uppvuxen i Sundom. Folkskollärare 1913, studentexamen 1927, fil.mag. 1933. Folkskollärare i Rimal skola, Solf. Rektor för den vandrande folkhögskolan Breidablick 1922-35, avlade under tiden studentexamen och magistersexamen. folkskolinspektör i Vasa stad 1935-45, i Vasa disktrikt 1945-1958. Erhöll skolrådstitel 1952. Ordförande och medlem i ett flertal organisationer i Österbotten, Ordf. i Svenska Österbottens ungdomsförbund 1924-26, Svenska Österbottens kulturförbund 1947-48, medlem av folktinget 1941-46, initiativtagare till Svenska Österbottens fiskarförbund, ordf. Ordf. inom handelslagsdistriktet i 30 år. Veteran från 1918-års krig. Redaktör för Vasa Posten 1927-29, artiklar i Vasabladet fram till sin död. Gav ut böcker under pseudonym Alvar Mogård, flera historiker under eget namn. Anonyma vädertydor i Vasabladet i många år.

Folkskollärare, rektor, skolråd, folkskolinspektor
  Johan Wilhelm Samberg förekommer
person
Samberg
Johan Wilhelm

Vasa Elektriskas första verkställande direktör (1892), rektor

Rektor, ing.
  Rut Sundman förekommer
person
Sundman
Rut
  Anna Mitts förekommer
person
Mitts
Anna

dotter till rektor Johan Wilhelm Samberg och Aina Pettersson

  Dallas Sundman förekommer
person
Sundman
Dallas
  Kurt Hallbäck förekommer
person
Hallbäck
Kurt
  Aina Maria Samberg förekommer
person
Samberg
Aina Maria
  Inga Samberg förekommer
person
Samberg
Inga
0.1
2
 
611
 
4
 
1
 
Vasa (Finland) relaterar till
Platsens roll
relaterar till
Fri
Vasa
63.096, 21.619
Vasa
Österbotten
Österbotten
Mellersta Österbotten
Finland
Bergö (Malax, Finland) relaterar till
Platsens roll
relaterar till
Fri
Bergö
62.969, 21.191
Malax
Österbotten
Österbotten
Södra Österbotten
Finland
Kristinestad (Finland) relaterar till
Platsens roll
relaterar till
Fri
Kristinestad
62.277, 21.369
Kristinestad
Österbotten
Österbotten
Södra Österbotten
Finland
Bergö gaddarna (Malax, Finland) relaterar till
Platsens roll
relaterar till
Fri
Bergö gaddarna
Malax
Österbotten
Österbotten
Södra Österbotten
Finland

skärgrupp i Bergö

Valsörarna (Korsholm, Finland) relaterar till
Platsens roll
relaterar till
Fri
Valsörarna
Korsholm
Österbotten
Österbotten
Mellersta Österbotten
Finland
Storskäret (Malax, Finland) relaterar till
Platsens roll
relaterar till
Fri
Storskäret
Malax
Österbotten
Österbotten
Södra Österbotten
Finland
Rönnskären (Malax, Finland) relaterar till
Platsens roll
relaterar till
Fri
Rönnskären
Malax
Österbotten
Österbotten
Södra Österbotten
Finland

skärgrupp i Bergö

Fäliskäret (Malax, Finland) relaterar till
Platsens roll
relaterar till
Fri
Fäliskäret
Malax
Österbotten
Österbotten
Södra Österbotten
Finland

skär i Bergö

Perisgrund (Malax, Finland) relaterar till
Platsens roll
relaterar till
Fri
Perisgrund
Malax
Österbotten
Österbotten
Södra Österbotten
Finland
Märaskär (Korsholm, Finland) relaterar till
Platsens roll
relaterar till
Fri
Märaskär
Korsholm
Österbotten
Österbotten
Mellersta Österbotten
Finland

skärgrupp i Kvevlax

 
fiskelägen skärgård exteriörer
svenska
Vasa, Magasin V

Fri
Arkiv

Innehåll