Skip navigation

ÖTA 330 Waasan läänin sotalapset – Wasa läns krigsbarn ry

Sammanfattning
Basuppgifter
ÖTA 330
Waasan läänin sotalapset – Wasa läns krigsbarn ry

Föreningens arkiv. Föreningen grundades 2003 som en fortsättning på Österbottens krigsbarnsförening och är inte längre aktiv. Föreningen var tvåspråkig.

  Waasan läänin sotalapset – Wasa läns krigsbarn ry arkivbildare
grupp eller samfund
Waasan läänin sotalapset – Wasa läns krigsbarn ry

Grundad 2003, registrerad 2004. Hemort Vasa. Föreningen har upphört 2017.

0.35
7
 
33
 
2
 
Österbotten (Finland)
Fri
Österbotten
Österbotten
Finland
 
Vasa, Magasin V
Delvis förbehåll
Arkiv

Se även ÖTA 267 Krigsbarnen och deras minnen. Se även ÖTA 366 Brita Brandts arkiv. En del av föreningens arkiv från åren 1995 - 2007 förvaras vid Riksarkivet i Vasa.

2 fil(er)

Ja
Basuppgifter
ÖTA 330

Waasan läänin sotalapset – Wasa läns krigsbarn ry

Föreningens arkiv. Föreningen grundades 2003 som en fortsättning på Österbottens krigsbarnsförening och är inte längre aktiv. Föreningen var tvåspråkig.

  Waasan läänin sotalapset – Wasa läns krigsbarn ry arkivbildare
grupp eller samfund
Waasan läänin sotalapset – Wasa läns krigsbarn ry

Grundad 2003, registrerad 2004. Hemort Vasa. Föreningen har upphört 2017.

0.35
7
 
33
 
2
 
Österbotten (Finland)
Fri
Österbotten
Österbotten
Finland
 
Vasa, Magasin V

Delvis förbehåll
Arkiv

Se även ÖTA 267 Krigsbarnen och deras minnen. Se även ÖTA 366 Brita Brandts arkiv. En del av föreningens arkiv från åren 1995 - 2007 förvaras vid Riksarkivet i Vasa.