Skip navigation

ÖTA 312 Familjen Hartmans arkiv

Sammanfattning
Basuppgifter
ÖTA 312
Familjen Hartmans arkiv

Digitala kopior av brev och postkort, korrespondens inom familjen Hartman i Vasa och Helsingfors 1918. Fotografier av medlemmar i Vasa skyddskår, Sundomkolonnen.

  Elsa Hartman arkivbildare
person
Hartman
Elsa

G.m. Fredrik Hartman, mor till Carl-Johan och Sigrid Hartman g. Tujulin.

  Carl-Johan Hartman förekommer
person
Hartman
Carl-Johan
Dipl. ekon.
  Fredrik Hartman arkivbildare
person
Hartman
Fredrik

Med. lic, ögonläkare. Far till Carl-Johan och Sigrid Hartman g. Tujulin

  Eino Sandelin arkivbildare
person
Sandelin
Eino

Med. o Kir. Dr., professor. Bror till Elsa Sandelin g.m. Fredrik Hartman.

  Sigrid Sandelin arkivbildare
person
Sandelin
Sigrid
Siri

syster till Fredrik Hartman, g.m. Eino Sandelin

  Tyra Lindroth arkivbildare
person
Lindroth
Tyra

syster till Fredrik Hartman

  Sigrid Tujulin arkivbildare
person
Tujulin
Sigrid
  Maria Hartman arkivbildare
person
Hartman
Maria

G.m. C. J. Hartman (1838-1917)

0
0
 
5
 
209
 
Vasa (Finland) relaterar till
Platsens roll
relaterar till
Fri
Vasa
63.096, 21.619
Vasa
Österbotten
Österbotten
Mellersta Österbotten
Finland
Helsingfors (Finland) relaterar till
Platsens roll
relaterar till
Fri
Helsingfors
60.167, 24.944
Helsingfors
Nyland
Nyland
Mellersta Nyland
Finland
 
Digitalt

Digitalt material.

Fri
Arkiv

Originalmaterialet i donators ägo.

om Fredrik Hartman och hans familj, se Lindholm, Magnus (red.) 2005: Ett kollegium i vitt - Vasa läkarförening 1905-2005. Vasa. Louhelainen Mona (red.) 2010: Strandgatan - en pärla i Vasa. Vasa. Louhelainen Mona et.al. (red.) 2015: Vasa och havet. Glimtar ur livet i staden 1880-1960. Vasa.

1 fil(er)

Ja
Basuppgifter
ÖTA 312

Familjen Hartmans arkiv

Digitala kopior av brev och postkort, korrespondens inom familjen Hartman i Vasa och Helsingfors 1918. Fotografier av medlemmar i Vasa skyddskår, Sundomkolonnen.

  Elsa Hartman arkivbildare
person
Hartman
Elsa

G.m. Fredrik Hartman, mor till Carl-Johan och Sigrid Hartman g. Tujulin.

  Carl-Johan Hartman förekommer
person
Hartman
Carl-Johan
Dipl. ekon.
  Fredrik Hartman arkivbildare
person
Hartman
Fredrik

Med. lic, ögonläkare. Far till Carl-Johan och Sigrid Hartman g. Tujulin

  Eino Sandelin arkivbildare
person
Sandelin
Eino

Med. o Kir. Dr., professor. Bror till Elsa Sandelin g.m. Fredrik Hartman.

  Sigrid Sandelin arkivbildare
person
Sandelin
Sigrid
Siri

syster till Fredrik Hartman, g.m. Eino Sandelin

  Tyra Lindroth arkivbildare
person
Lindroth
Tyra

syster till Fredrik Hartman

  Sigrid Tujulin arkivbildare
person
Tujulin
Sigrid
  Maria Hartman arkivbildare
person
Hartman
Maria

G.m. C. J. Hartman (1838-1917)

0
0
 
5
 
209
 
Vasa (Finland) relaterar till
Platsens roll
relaterar till
Fri
Vasa
63.096, 21.619
Vasa
Österbotten
Österbotten
Mellersta Österbotten
Finland
Helsingfors (Finland) relaterar till
Platsens roll
relaterar till
Fri
Helsingfors
60.167, 24.944
Helsingfors
Nyland
Nyland
Mellersta Nyland
Finland
 
Digitalt

Digitalt material.


Fri
Arkiv

Originalmaterialet i donators ägo.

om Fredrik Hartman och hans familj, se Lindholm, Magnus (red.) 2005: Ett kollegium i vitt - Vasa läkarförening 1905-2005. Vasa. Louhelainen Mona (red.) 2010: Strandgatan - en pärla i Vasa. Vasa. Louhelainen Mona et.al. (red.) 2015: Vasa och havet. Glimtar ur livet i staden 1880-1960. Vasa.