Skip navigation

ÖTA 28 Oskar Forsströms arkiv

Sammanfattning
Basuppgifter
ÖTA 28
Oskar Forsströms arkiv

Sytningskontrakt, dagböcker, fotografier, emigrantbrev, skyddskårshandlingar, mattillredningshäfte, brev från Oskar Forsströms tid som elev i Vörå Krigsskola 1918, krigsbrev från 1939-44, senare korrespondens och texter om ärenden med anknytning till kriget 1918. Afskrivningsbok, som tillhört Olivia Jeppe, häftet har senare använts som mattillagningshäfte med recept. Släktutredningar kring släkterna Jeppe, Mangs, Forsström, Jeppe hemman i Pjelax. Dagböcker, kalendrar och almanackor med anteckningar 1907-1984. Vaxdukshäfte med anteckningar om dagsverken, inkomster, utgifter, efter Anders Henrik Jeppe.

  Oskar Forsström arkivbildare
person
Forsström
Oskar

En av Närpes skyddskårs grundare 1917 och dess första lokalchef då verksamheten inleddes vid årsskiftet 1918-19. Reste runt i byarna och organiserade skyddskårsavdelningar. Elev i Vörå Krigsskola 1918 och kårchef 1918-20. Senare barnatillsyningsman i Närpes och jordbrukare i Pjelax.

tjänsteman, jordbrukare
  Olivia Jeppe förekommer
person
Jeppe
Olivia
  Charles Jeppe förekommer
person
Jeppe
Charles
  Kaisa Forsström förekommer
person
Forsström
Kaisa
  Samuel Olofsson Forsström förekommer
person
Forsström
Samuel Olofsson

f.

Född Forsström (i KB född år 1754) 1752-12-15 i Rättvik, Sverige. Flyttade 1775 från Sverige till Pjelax, Närpes. Måg och bonde å Jeppe hemman i Pjelax. Död 1808-10-30 i Pjelax Son till komminister Olof Eriksson Forsström i Rättvik, Dalarna och Christina Margareta Samuelsdtr Ihrstadius.

  Karl Oskar Jeppe förekommer
person
Jeppe
Karl Oskar
  Christina Margareta Samuelsdotter Ihrstadius förekommer
person
Ihrstadius
Christina Margareta Samuelsdotter

Född i Bergsgården, Stora Kopparberg, gift med komminister Olof Eriksson Forsström i Rättvik. Mor till Samuel Jeppe f. Forsström.

0.32
8
 
55
 
513
 
11
 
Pjelax (Närpes, Finland) relaterar till
Platsens roll
relaterar till
Fri
Pjelax
Närpes
Österbotten
Österbotten
Södra Österbotten
Finland
Vörå (Finland) relaterar till
Platsens roll
relaterar till
Fri
Vörå
63.128, 22.247
Vörå
Österbotten
Österbotten
Mellersta Österbotten
Finland
Närpes (Finland) relaterar till
Platsens roll
relaterar till
Fri
Närpes
62.485, 21.333
Närpes
Österbotten
Österbotten
Södra Österbotten
Finland
USA relaterar till
Platsens roll
relaterar till
Fri
USA
USA

äv. Förenta staterna, officiellt Amerikas förenta stater

 
sytning recepthäften bouppteckningar krigsskolor
Vasa, Magasin V

Ett brev från år 1777 är digitaliserat, se öta 28 dokument 1777.

Fri
Arkiv

1 fil(er)

Ja
Basuppgifter
ÖTA 28

Oskar Forsströms arkiv

Sytningskontrakt, dagböcker, fotografier, emigrantbrev, skyddskårshandlingar, mattillredningshäfte, brev från Oskar Forsströms tid som elev i Vörå Krigsskola 1918, krigsbrev från 1939-44, senare korrespondens och texter om ärenden med anknytning till kriget 1918. Afskrivningsbok, som tillhört Olivia Jeppe, häftet har senare använts som mattillagningshäfte med recept. Släktutredningar kring släkterna Jeppe, Mangs, Forsström, Jeppe hemman i Pjelax. Dagböcker, kalendrar och almanackor med anteckningar 1907-1984. Vaxdukshäfte med anteckningar om dagsverken, inkomster, utgifter, efter Anders Henrik Jeppe.

  Oskar Forsström arkivbildare
person
Forsström
Oskar

En av Närpes skyddskårs grundare 1917 och dess första lokalchef då verksamheten inleddes vid årsskiftet 1918-19. Reste runt i byarna och organiserade skyddskårsavdelningar. Elev i Vörå Krigsskola 1918 och kårchef 1918-20. Senare barnatillsyningsman i Närpes och jordbrukare i Pjelax.

tjänsteman, jordbrukare
  Olivia Jeppe förekommer
person
Jeppe
Olivia
  Charles Jeppe förekommer
person
Jeppe
Charles
  Kaisa Forsström förekommer
person
Forsström
Kaisa
  Samuel Olofsson Forsström förekommer
person
Forsström
Samuel Olofsson

f.

Född Forsström (i KB född år 1754) 1752-12-15 i Rättvik, Sverige. Flyttade 1775 från Sverige till Pjelax, Närpes. Måg och bonde å Jeppe hemman i Pjelax. Död 1808-10-30 i Pjelax Son till komminister Olof Eriksson Forsström i Rättvik, Dalarna och Christina Margareta Samuelsdtr Ihrstadius.

  Karl Oskar Jeppe förekommer
person
Jeppe
Karl Oskar
  Christina Margareta Samuelsdotter Ihrstadius förekommer
person
Ihrstadius
Christina Margareta Samuelsdotter

Född i Bergsgården, Stora Kopparberg, gift med komminister Olof Eriksson Forsström i Rättvik. Mor till Samuel Jeppe f. Forsström.

0.32
8
 
55
 
513
 
11
 
Pjelax (Närpes, Finland) relaterar till
Platsens roll
relaterar till
Fri
Pjelax
Närpes
Österbotten
Österbotten
Södra Österbotten
Finland
Vörå (Finland) relaterar till
Platsens roll
relaterar till
Fri
Vörå
63.128, 22.247
Vörå
Österbotten
Österbotten
Mellersta Österbotten
Finland
Närpes (Finland) relaterar till
Platsens roll
relaterar till
Fri
Närpes
62.485, 21.333
Närpes
Österbotten
Österbotten
Södra Österbotten
Finland
USA relaterar till
Platsens roll
relaterar till
Fri
USA
USA

äv. Förenta staterna, officiellt Amerikas förenta stater

 
sytning recepthäften bouppteckningar krigsskolor
Vasa, Magasin V

Ett brev från år 1777 är digitaliserat, se öta 28 dokument 1777.


Fri
Arkiv