Skip navigation

ÖTA 259 Fotosamling från Dagsmark

Sammanfattning
Basuppgifter
ÖTA 259
Fotosamling från Dagsmark

Glasnegativ, plastnegativ från 1900-talets första decennier. Fotografierna antas till största delen vara tagna av Viktor Nylund, storbonde och direktör för såg- och elverk som han grundade i Dagsmark. Han dokumenterade flitigt sina hemtrakter med sin kamera.

  Viktor Nylund arkivbildare
person
Nylund
Viktor

Sågägare och direktör i Dagsmark. Amatörfotograf i början av seklet, fotograferade i hela Sydösterbotten.

0.21
2
 
295
 
Dagsmark (Kristinestad, Finland) relaterar till
Platsens roll
relaterar till
Fri
Dagsmark
Kristinestad
Österbotten
Österbotten
Södra Österbotten
Finland
 
byggnadsskick gårdar
svenska
Vasa, Magasin V

Enligt uppgifter kan en del av bilderna i samlingen vara tagna av folkskollärare Johan Jakob Wadström.

Fri
Samling

3 fil(er)

Ja
Basuppgifter
ÖTA 259

Fotosamling från Dagsmark

Glasnegativ, plastnegativ från 1900-talets första decennier. Fotografierna antas till största delen vara tagna av Viktor Nylund, storbonde och direktör för såg- och elverk som han grundade i Dagsmark. Han dokumenterade flitigt sina hemtrakter med sin kamera.

  Viktor Nylund arkivbildare
person
Nylund
Viktor

Sågägare och direktör i Dagsmark. Amatörfotograf i början av seklet, fotograferade i hela Sydösterbotten.

0.21
2
 
295
 
Dagsmark (Kristinestad, Finland) relaterar till
Platsens roll
relaterar till
Fri
Dagsmark
Kristinestad
Österbotten
Österbotten
Södra Österbotten
Finland
 
byggnadsskick gårdar
svenska
Vasa, Magasin V

Enligt uppgifter kan en del av bilderna i samlingen vara tagna av folkskollärare Johan Jakob Wadström.


Fri
Samling

Innehåll