Skip navigation

FMI 471 Populärmusik i Svenskfinland på 2000-talet

Sammanfattning
Basuppgifter
FMI 471
Populärmusik i Svenskfinland på 2000-talet

Dokumentation kring finlandssvenska artister på populärmusikfältet på 2000-talet. Samlingen innehåller intervjuer med musiker samt inspelning av en programkväll med musik och diskussioner som rör skapande av musik och sångtexter.

  Niklas Nyqvist insamlare
person
Nyqvist
Niklas

Institutschef för Finlands svenska folkmusikinstitut fr o m 1.7.2008.

Institutchef på Finlands svenska folkmusikinstitut
  Marie Lönnblad-Björkholm insamlare
person
Lönnblad-Björkholm
Marie
fil.mag./arkivarie

Uppväxtort: Vasa

  Birgitta Eklund-Strang insamlare
person
Eklund-Strang
Birgitta

g.

Anställd vid Finlands svenska folkmusikinstitut 17.5.1983-31.1.1984 och 1.6.1986 - 30.9.2020.

arkivarie
0.025
1
 
50
 
4
 
1
 
11
 
Vasa (Finland) insamlat i/på
Platsens roll
insamlat i/på
Fri
Vasa
63.096, 21.619
Vasa
Österbotten
Österbotten
Mellersta Österbotten
Finland
Övermark (Närpes, Finland) relaterar till
Platsens roll
relaterar till
Fri
Övermark
62.609, 21.461
Närpes
Österbotten
Österbotten
Södra Österbotten
Finland
Kvevlax (Korsholm, Finland) relaterar till
Platsens roll
relaterar till
Fri
Kvevlax
63.161, 21.842
Korsholm
Österbotten
Österbotten
Mellersta Österbotten
Finland
 
musikframföranden låtskrivare dialektmusik
svenska
Vasa, Magasin V

Se även FMI 413 Vasas flora och fauna.

Fri
Samling

1 fil(er)

Ja
Basuppgifter
FMI 471

Populärmusik i Svenskfinland på 2000-talet

Dokumentation kring finlandssvenska artister på populärmusikfältet på 2000-talet. Samlingen innehåller intervjuer med musiker samt inspelning av en programkväll med musik och diskussioner som rör skapande av musik och sångtexter.

  Niklas Nyqvist insamlare
person
Nyqvist
Niklas

Institutschef för Finlands svenska folkmusikinstitut fr o m 1.7.2008.

Institutchef på Finlands svenska folkmusikinstitut
  Marie Lönnblad-Björkholm insamlare
person
Lönnblad-Björkholm
Marie
fil.mag./arkivarie

Uppväxtort: Vasa

  Birgitta Eklund-Strang insamlare
person
Eklund-Strang
Birgitta

g.

Anställd vid Finlands svenska folkmusikinstitut 17.5.1983-31.1.1984 och 1.6.1986 - 30.9.2020.

arkivarie
0.025
1
 
50
 
4
 
1
 
11
 
Vasa (Finland) insamlat i/på
Platsens roll
insamlat i/på
Fri
Vasa
63.096, 21.619
Vasa
Österbotten
Österbotten
Mellersta Österbotten
Finland
Övermark (Närpes, Finland) relaterar till
Platsens roll
relaterar till
Fri
Övermark
62.609, 21.461
Närpes
Österbotten
Österbotten
Södra Österbotten
Finland
Kvevlax (Korsholm, Finland) relaterar till
Platsens roll
relaterar till
Fri
Kvevlax
63.161, 21.842
Korsholm
Österbotten
Österbotten
Mellersta Österbotten
Finland
 
musikframföranden låtskrivare dialektmusik
svenska
Vasa, Magasin V

Se även FMI 413 Vasas flora och fauna.


Fri
Samling

Innehåll