Skip navigation

Kymenlaakson sairaanhoitajat ry

Kymenlaakson sairaanhoitajat ry
Suomen Sairaanhoitajaliiton Kymenlaakson sairaanhoitajat ry Suomen Sairaanhoitajaliiton Kymen piiriyhdistys 1975- Kymen sairaanhoitajayhdistys ry 1966-1974 Suomen Sairaanhoitajaliiton Kymen paikallisyhdistys ry 1946-1966 Suomen Sairaanhoitajain Liiton Kymen paikallisyhdistys ry 1945-1946 Suomen Sairaanhoitajatarliiton Viipurin paikallisyhdistys 1925-1945
TVK, STTK
1309

SSL:n Viipurin paikallisyhdistys perustettiin 31.1.1925 Suomen Sairaanhoitajatarliiton ensimmäisenä paikallisyhdistyksenä. Yhdistyksen toimintaan 1920-1930-luvuilla kuului muun muassa yksityishoitajattarien työnvälitystoimisto sekä sairasapurahasto, jota varten kerättiin varoja esimerkiksi järjestämällä myyjäisiä ja kahvikonsertteja. Perustamisajoista aina 1950-luvulle saakka yhdistys järjesti kuukausittaisia kokouksia, joissa oli mukana jäseniä ja joskus kutsuvieraitakin, kuten paikkakunnan vastavalmistuneita sairaanhoitajia. Kuukausikokouksen yhteydessä oli yhteislaulua, esitelmiä, runonlausuntaa sekä selostuksia matkoilta ja kokouksista. Osa kokouksista "pidettiin hengellisenä", mukana oli tällöin esimerkiksi pastori puhumassa, ja hengellisyys näkyi myös valituissa yhteislauluissa. Niissä näkyi myös kotiseuturakkaus. Kokoustoiminnan lisäksi oli esitelmätilaisuuksia mm. sairaanhoitoa ja lääketiedettä koskevista aiheista. Yhdistyksellä ei ollut omaa huoneistoa, vaan kokouksia järjestettiin eri sairaaloissa, jäsenten kodeissa ja kahvilassa, mikä vaikeutti osaltaan toimintaa. Yhdistys lähtikin vuonna 1935 mukaan Viipurin naistentalon säätiöön, joka oli hankkinut oman huoneiston. SSL:n Viipurin paikallisyhdistys oli yksi kymmenestä osakkaasta, ja sai oikeuden kokoontua naistentalon säätiön huoneistossa. SSL:n Viipurin paikallisyhdistys rekisteröitiin vuonna 1937. Sotien myötä yhdistys joutui lähtemään Viipurista ensin väliaikaisesti ja sitten pysyvästi. Yhdistyksen siihen saakka arkistoidut pöytäkirjat jäivät Viipuriin. Alkuajoilta saakka on arkistoon säilynyt kuitenkin muun muassa toimintakertomuksia. Vuonna 1945 SSL:n Viipurin paikallisyhdistyksen tilalle perustettiin SSL:n Kymen paikallisyhdistys, jonka kotipaikaksi tuli Kotka. Se jatkoi edeltäjänsä työskentelyä "joskin hieman epäröiden perin laajaksi paisuneen alueensa ja kovin hajallaan olevien jäsentensä tähden". Silloiseen, laajaan toiminta-alueeseen kuului muun muassa Lahti. Yhdistyksen toiminnassa jatkoi kuitenkin myös Viipurin aikoina vaikuttaneita henkilöitä. Yhdistys osti vuonna 1965 oman huoneiston Kotkasta osoitteesta Keskuskatu 17. Hallituksen puheenjohtajana toimi 1960-luvulla Helvi Sipari, jonka henkilökohtaisiakin asiakirjoja arkistoon kuuluu (Hb-sarja). Vuonna 1968 käytiin työtaistelu, johon liittyviä lehtileikkeitä on sarjassa Ub. Suomen sairaanhoitajaliiton Kymen piiriyhdistys perustettiin vuonna 1974. Yhdistys alkoi toimia piirinä ja sen alueelle perustettiin ammattiosastoja. Piiriyhdistys-nimi otettiin käyttöön vuodesta 1975 alkaen ja se oli käytössä ainakin vuoteen 1987 saakka. Tehy perustettiin vuonna 1982, ja SSL oli alusta saakka sen yhteistyöjäsenjärjestö. Taloudellinen edunvalvonta siirtyi Tehylle ja SSL huolehtii oman ammattialansa kysymyksistä. Kymenlaakson sairaanhoitajat ry on yksi Suomen Sairaanhoitajat ry:n (ennen nimellä Suomen Sairaanhoitajaliitto ry) viidestätoista alueyhdistyksestä, jonka kautta jäsen kuuluu Suomen Sairaanhoitajiin. Luovutus 20/2023.

1923-1995
0,59
Järjestetty
Arkistonmuodostajan sisältö