Skip navigation

Rakennusperinne talteen -piirustuskilpailu

Rakennusperinne talteen -piirustuskilpailu
Rakennusperinnettä-näyttely
PLA-P-1060

Rakennusperinne talteen -piirususkilpailu julistettiin Helsingin Sanomissa 24.12.1976, jolloin "kutsuttiin kaikkia kansalaisia kokoamaan, luetteloimaan ja kuvaamaan omaa rakennettua ympäristöämme, kulttuurihistorian erilaisia tapahtumapaikkoja sekä suojelun ansaitsevia rakennuksia ja rakennusryhmiä". Piirustuksia kertyi yli 1300 ja osallistujia oli 803. Kilpailun järjestivät Helsingin Sanomat, Kuvaamataidonopettajien liitto ry, Museovirasto ja Euroopan kulttuurisäätiön Suomen osasto ry. Piirustuksista koottiin näyttely Kansallismuseoon 13.4.-7.5.1978.

1976-1978
1976-1978
Julkinen
Arkistonmuodostajan sisältö