Sanoma Osakeyhtiö - II arkisto

Sanoma Osakeyhtiö - II arkisto
Sanoma Osakeyhtiö - historiallinen arkisto
PLA-H-269-4

Sanoma Osakeyhtiön II arkisto sisältää pääosin aineistoja vuoden 1967 Sanoman organisaatiouudistuksen jälkeiseltä ajalta vuoteen 1999 saakka, jolloin Sanoma Osakeyhtiö fuusioitui WSOY:n kanssa. Ylätason yhtiökokous- ja hallitustyöskentelyn aineistot löytyvät Sanoma Osakeyhtiön I arkistosta (historiallinen arkisto). II arkiston vanhimman osan muodostavat sarjaan Ea luetteloidut kiinteistöasiakirjat, jotka osittain ulottuvat myös Sanoma Osakeyhtiötä edeltävälle ajalle, lähinnä lainhuutotodistusten ja kuoletettujen velkakirjojen muodossa. Kiinteistöosakeyhtiöistä on myös tämän lisäksi omat arkistonsa. Tähän II arkistoon sisältyvät hallinnon, talouden ja suunnittelun asiakirjat. Sanomalehtiryhmän, aikakauslehti- ja kirjankustannusryhmän sekä painotoiminnan aineistot muodostavat omat arkistonsa. Lisäksi sanoma- ja aikakauslehtien toimituksille on omia arkistojaan. Vuosien 1967-1998 välistä aineistoa on tuhoutunut huomattavia määriä ns. Pitäjänmäen tulvassa vuonna 1998 eli Pitäjänmäen teollisuuslaitosta kohdanneessa vesivahingossa. Osasta vesivahingon myötä tuhoutuneista aineistoista on sen sattuessa otettu pelastusvalokopioita, jotka on luetteloitu osaksi tätä arkistoa.

1883-2018
1967-1999
Julkinen
Arkistonmuodostajan sisältö